WSD Salwatorianów: „Serce przemawia do serca”

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

WSD Salwatorianów: „Serce przemawia do serca”

Po raz pięćdziesiąty siódmy zainaugurowano rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, które jest afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Już od osiemdziesięciu lat w murach bagieńskiego klasztoru ma miejsce formacja do kapłaństwa.

{[description]}

Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011 rozpoczęła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem prowincjała Polskiej prowincji salwatorianów ks. Piotra Filasa, który wygłosił okolicznościową homilię.
Następnie w Sali Dębowej, która jest świadkiem najważniejszych wydarzeń z życia wspólnoty seminaryjnej, odbyła się akademia inauguracyjna z mottem w postaci słów bł. Kard. H. Newmana „Serce przemawia do serca”. Wykład zatytułowany „Wizerunek Teologiczny Jozefa Ratzingera – Benedykta XVI” wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Krasiński. Rektor uczelni dokonał immatrykulacji studentów pierwszego roku i wręczył nagrody studentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w minionym roku akademickim. Otrzymali je:  kl. Łukasz Darowski (kurs V), kl. Jacek Nowak (kurs I), kl. Szymon Kula (kurs V), dk. Paweł Krężołek (kurs VI), dk. Piotr Pająk (kurs VI), kl. Tomasz Nowacki (kurs III), kl. Dariusz Jasuba (kurs III) oraz kl. Jakub Trzópek (kurs III).
Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele PWT we Wrocławiu, rektorzy dolnośląskich seminariów duchownych, wykładowcy, zarząd prowincjalny, kapłani reprezentujący salwatoriańskie wspólnoty, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych instytucji oświatowo-kulturalnych oraz dobrodzieje seminarium.

OBEJRZYJ FILM

GALERIA

www.seminarium.sds.pl