Trzebinia CFD: INAUGURACJA SZKOŁY FORMATOREK ZAKONNYCH

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Trzebinia CFD: INAUGURACJA SZKOŁY FORMATOREK ZAKONNYCH

W poniedziałek 23 września 2019 roku w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini rozpoczęły się zajęcia X edycji dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych 2019-2021, prowadzonej przez Polską Prowincję Salwatorianów, w porozumieniu z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.
{[description]}

Wykład inauguracyjny na temat: Od formacji osobistej do formacji wychowanek wygłosił oraz Mszy świętej inauguracyjnej przewodniczył ks. bp prof. Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji  Episkopatu Polski.

W ciągu dwóch lat  zajęć w Szkole Formatorek odbędzie się 11 pięciodniowych sesji formacyjnych oraz 2 serie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina. Prowadzącymi zajęcia są formatorzy, specjaliści z zakresu teologii, pedagogiki, duchowości i psychologii z różnych ośrodków  naukowych i środowisk formacji seminaryjnej i zakonnej. Zaangażowanych w ramach zajęć będzie ponad 30 wykładowców i wychowawców oraz kierowników duchowych.

W Szkole uczestniczy 69 sióstr pracujących albo przygotowujących się do pracy w formacji zakonnej. Uczestniczki reprezentują 39 zgromadzeń oraz 2 instytuty świeckie. Siostry przyjechały z Polski, Austrii, Czech, Litwy, Norwegii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy. Średnia wieku wszystkich uczestniczek to 40 lat.

Program zajęć oparty jest na głównych tematach antropologicznych i teologicznych Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II "Vita Consecrata". Szkoła stawia sobie jako główny cel praktyczne przygotowanie sióstr do pracy wychowawczej w formacji podstawowej i ciągłej. Droga tego przygotowania będzie polegała na osobistej formacji uczestniczek Szkoły. Zgodnie ze wskazaniami „Vita Consecrata” proponowana formacja będzie miała charakter integralny, tak, aby docierała głęboko do wnętrza osoby i obejmowała całość jej istoty, wszystkie aspekty jej tożsamości (por. VC 65).

Zajęcia Szkoły będą przebiegały według przyjętej dynamiki formacji:
- formacja do dojrzałości ludzkiej: formacja osobista w dynamice grupowej i indywidualnej; warsztaty z komunikacji, psychodrama, bibliodrama i inne.
- formacja do modlitwy Słowem Bożym: zgłębianie Słowa Bożego przeżywane w ciągu dnia w dynamice lectio divina.
- formacja doktrynalna i pedagogiczna: wykłady i konwersatoria - pogłębienie refleksji nad zdobytą wiedzą w kontekście podejmowanej pracy wychowawczej.