Śp. Ks. Stanisław Ożóg SDS (1947 - 2020)

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Śp. Ks. Stanisław Ożóg SDS (1947 - 2020)

16 września 2020 roku w Trzebnicy zakończył swą ziemską pielgrzymkę Ks. Stanisław Ożóg.
{[description]}

   Ks. Stanisław Ożóg urodził się 15 kwietnia 1947 roku w Krzyszkowicach w powiecie myślenickim. W dniu 27 kwietnia tego roku został włączony do wspólnoty Kościoła katolickiego przez sakrament chrztu, w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Anny. Wychowywał się wraz z dwiema siostrami i trzema braćmi: śp. Stefanem, Mieczysławem i Józefem, w rolniczej rodzinie Wojciecha i Rozalii zd. Kruczek. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej, rozpoczął w 1962 roku edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej, w klasie kuśnierskiej w Nowym Targu.
    W podaniu o przyjęcie do nowicjatu salwatorianów w 1964 roku napisał, że w drugiej klasie szkoły zawodowej usłyszał głos powołania zakonnego i kapłańskiego. Po uzyskaniu zgody rodziców i aprobaty przełożonych wstąpił do nowicjatu salwatorianów w Bagnie 23 sierpnia 1964 roku. Po roku, dnia 24 sierpnia 1965 roku, złożył pierwszą profesję zakonną w Bagnie i przyjął imię zakonne Bolesław. Jako młody salwatorianin przyjechał do Krakowa - Zakrzówka, gdzie kontynuował naukę w zakresie szkoły średniej. W 1970 roku rozpoczął studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Dnia 15 sierpnia 1974 roku złożył profesję wieczystą w Bagnie. Następnie, przez posługę bpa Wincentego Urbana w dniu 24 kwietnia 1975 roku, otrzymał święcenia diakonatu w Bagnie. Po zakończeniu formacji seminaryjnej, dnia 11 kwietnia 1976 roku w Bagnie, przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Henryka Gulbinowicza.
    Pierwszą placówką duszpasterską ks. Stanisława był dom zakonny w Widuchowej, gdzie od 1 czerwca 1976 roku, pełnił obowiązki wikariusza przy tamtejszej parafii. Od września 1979 roku łączył obowiązki duszpasterskie z kontynuacją studiów magisterskich w filii Akademii Teologii Katolickiej w Szczecinie. Na mocy dekretu władz zakonnych z dnia 11 września 1979 roku, ks. Ożóg został mianowany wicesuperiorem wspólnoty zakonnej w Widuchowej. W 1981 roku ks. Stanisław został przeniesiony do domu zakonnego w Krzywinie Gryfińskim, gdzie jako administrator parafii łączył posługę duszpasterską z funkcją wicesuperiora wspólnoty w Widuchowej. Tamże, od 24 sierpnia 1986 roku podjął obowiązki proboszcza miejscowej parafii
pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
    Na mocy decyzji przełożonych, od dnia 31 sierpnia 1986 roku ks. Stanisław Ożóg został przeniesiony do wspólnoty zakonnej w Elblągu. Po roku, od 30 czerwca 1987 roku podjął funkcję superiora wspólnoty, a także był zaangażowany w budowę kościoła w miejscowej parafii. W 1988 roku otrzymał zgodę prowincjała na kontynuację edukacji na kursie doktoranckim w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 19 października 1987 roku obronił pracę magisterską z dziedziny „Studia nad rodziną” w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 21 sierpnia 1989 roku ks. Stanisław Ożóg łączył powierzone sobie obowiązki, czyli superiora, duszpasterza i doktoranta z funkcją kapelana szpitala wojewódzkiego w Elblągu. Po upływie pierwszej kadencji, w 1990 roku władze zakonne powierzyły mu po raz drugi urząd przełożonego wspólnoty w Elblągu. Do 2001 roku łączył te obowiązki z funkcją kapelana szpitalnego. W latach 1996-1999 pełnił funkcję wicesuperiora domu zakonnego w Elblągu. W uznaniu zasług i gorliwej posługi kapelana szpitalnego, 11 września 1999 roku, bp Andrzej Śliwiński mianował ks. Stanisława Ożoga Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia w diecezji elbląskiej.
    Kolejną placówką duszpasterską ks. Stanisława była wspólnota w Trzebnicy, gdzie na mocy decyzji przełożonych, od dnia 1 lipca 2001 roku, podjął obowiązki ekonoma i konsultora wspólnoty zakonnej oraz kapelana w miejscowym szpitalu. W 2004 roku został zwolniony z obowiązków ekonoma i konsultora, w pełni poświęcając się posłudze kapelana szpitalnego. Od 1 lipca 2005 roku łączył obowiązki kapelana z funkcją pomocnika ekonoma domowego w Trzebnicy. W latach 2010-2019 pełnił również obowiązki konsultora miejscowej wspólnoty. Oprócz ofiarnej posługi chorym w miejscowym szpitalu oraz w duszpasterstwie przy sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy, ks. Stanisław Ożóg dbał o swój rozwój intelektualny. Uwieńczeniem jego studiów była rozprawa doktorska pt. „Związki między narodowością, a religijnością”, napisana pod kierunkiem ks. prof. Witolda Zdaniewicza na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, której obrona miała miejsce w 2005 roku.
    Mimo, że jego pielgrzymka życiowa została przerwana tak nagle i niespodziewanie, ks. Stanisław Ożóg pozostanie w pamięci współbraci, ale przede wszystkim personelu i pacjentów szpitala w Trzebnicy, a także mieszkańców grodu św. Jadwigi, jako człowiek niesłychanie życzliwy, pogodny i zawsze uśmiechnięty. Z niesłychaną łatwością potrafił łączyć odpowiedzialną posługę kapelana szpitalnego ze szczególną wrażliwością i troską o każdego spotkanego człowieka. Informacja o jego śmierci, zamieszczona na salwatoriańskim koncie archiwalnym jednego z portali społecznościowych, spotkała się z niesłychaną reakcją ponad 16.000 osób, które dzieliły się swoimi wspomnieniami o Jego życzliwości, wrażliwości i gorliwości kapłańskiej.
    Jako podsumowanie curriculum vitae śp. Ks. Stanisława Ożoga niech posłuży jedna z refleksji, którą znalazłem pod informacją o Jego śmierci: „Wspaniały człowiek. Nie ksiądz, a właśnie człowiek przede wszystkim…”.
    Ks. Stanisław Ożóg zmarł nad ranem 16 września 2020 roku w Trzebnicy. Zakończył swą ziemską pielgrzymkę w 73 roku życia, w 55 roku życia zakonnego i w 44 roku kapłaństwa.

Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS