CFD: Abp Grzegorz Ryś: Trzy słowa dla formatorów

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

CFD: Abp Grzegorz Ryś: Trzy słowa dla formatorów

W poniedziałek, 16 września 2019 r., rozpoczęły się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie zajęcia kolejnej edycji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W ciągu dwóch lat, do maja 2021 r., osiemdziesięciu duchownych, weźmie udział w dziesięciu pięciodniowych sesjach formacyjnych (pierwsza potrwa do 20 września) i dwóch seriach ośmiodniowych rekolekcji lectio divina.
{[description]}

W inauguracji dwuletniej formacji wzięli udział abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, i ks. Józef Figiel SDS, przełożony polskiej prowincji salwatorianów.

„Tę kolejną edycję Szkoły Formatorów otwiera świadectwo św. Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza” – mówił arcybiskup. Apostoł Narodów oddał swoją misję w słowach: „zostałem ustanowiony głosicielem, apostołem, (…) nauczycielem” (1 Tm 2, 7)”, które to słowa stały się nicią przewodnią homilii: „«Kēryks» – «apostolos» – «didaskalos» – trzy słowa dla formatora”. „Po pierwsze, macie być ludźmi, których można opisać słowem «kēryks», czyli tymi, którzy otwierają innych na doświadczenie kerygmatu” – podkreślał przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. „Od razu to powiedzmy, że kolejność tych trzech słów jest istotna. (…) Najpierw masz być „keryksem”, na końcu masz być nauczycielem”. Tymczasem „to wcale nie jest takie oczywiste”, bo „gdyby tak zmierzyć proporcje naszej rozmaitej aktywności, mogłoby się okazać, że jesteśmy przede wszystkim nauczycielami” – mówił.

Abp Ryś zachęcił duchownych diecezjalnych i zakonnych, by otworzyli się na doświadczenie kerygmatu wyrażonego przez św. Pawła w słowach: „jeden jest Bóg” oraz „jest jeden pośrednik (…) Chrystus Jezus” (1 Tm 2, 5). „Żeby tego doświadczyć, trzeba się zmierzyć z własnym bałwochwalstwem” – uczulał. „Kerygmat nie ma być teoretycznym stwierdzeniem: «jest jeden Bóg», ale kerygmat jest zderzeniem z Bogiem, który jest jedyny, wtedy, kiedy wiem, że na co dzień tych bogów w moim życiu jest więcej i że ten jeden Bóg nierzadko ustępuje miejsca wszystkiemu innemu czy wszystkim innym. Jest jeden Bóg! Ale od tej prawdy niezwykłej, wspaniałej i porządkującej oddziela mnie moje bałwochwalstwo, mój grzech”. Metropolita łódzki przypomniał, że oddzieleni od Boga przez bałwochwalstwo, przez grzech, potrzebujemy Pośrednika, a Ten objawia nam się w Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas i za nas „okupem”(gr. „anti-lytron”, dosł. „uprzedni okup”, „okup złożony przed”). W Nim „Bóg przewiduje odwiecznie sposób powrotu, sposób odrodzenia. (…) Jeszcze nie zgrzeszyłem, a Bóg ma w sobie odwieczne pragnienie, żebym mógł do Niego wrócić i już szykuje drogę”- mówił.
Nawiązując do gr. „apostolos” abp Ryś zwracał uwagę formatorom, że ono wskazuje, na ile potrafimy „czytelnie pokazać poza siebie, żeby ci, których prowadzimy, odkryli rzeczywisty autorytet, z którym się mierzą; żeby odkryli rzeczywisty autorytet i rzeczywistą władzę, która to władza bierze się z krzyża, bierze się z miłości Jezusa Chrystusa do nich”. Przypomniał, że sami z siebie nie mają słowa zdolnego kogoś podnieść z martwych, a słowo Jezusa ma taką moc. Odnosząc się natomiast do gr. „didaskalos” mówił: „Najlepszym nauczycielem zawsze jest ten, który nie przestał się uczyć”. I uczulał zgromadzonych formatorów z różnych diecezji i zakonów: „Będziecie tego doświadczać albo już doświadczacie, że jeśli naprawdę jesteście w drodze, jeśli naprawdę jesteś w drodze, to jeśli nawet mówisz to samo, mówisz to inaczej. Nawet, jak mówisz do tych samych ludzi, też mówisz inaczej”.

Krzysztof Wons SDS, dyrektor Szkoły Wychowawców WSD organizowanej w CFD w Krakowie pod patronatem Komisji KEP ds. Duchowieństwa, w czasie pierwszego swojego wystąpienia ukazał zasadnicze wątki formacji w Szkole. Abp Grzegorz Ryś wygłosił również wykład inauguracyjny „Kultura nie-decyzji”. Wyszedł od intuicji Synodu Biskupów o młodzieży, który odbył się w 2018 r. Odwoływał się do swoich doświadczeń kiedyś jako rektora WSD oraz obecnie jako metropolity łódzkiego.

Uczestnicy IX edycji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (2019-2021) reprezentują środowiska diecezjalne i zakonne z Polski, ale również z krajów ościennych: Ukrainy (7), Słowacji (5), Białorusi (3), Kazachstanu (1). Są wśród nich również Polacy pracujący w Czechach (1) i Niemczech (1). Dwa lata formacji w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie podejmuje 37 kapłanów diecezjalnych i 43 zakonników. Sześciu spośród uczestników to duchowni i zakonnicy obrządku greckokalickiego, pochodzący z Ukrainy i Słowacji.

Więcej o Szkole Wychowawców i spotkaniach formacyjnych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie: www.cfd.sds.pl

 


Inauguracja Szkoy Formatorów 2019 Zobacz galerię