Trzebinia: Wszystko wśród was niech się dzieje w miłości

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Trzebinia: Wszystko wśród was niech się dzieje w miłości

Dnia 22 listopada 2011 roku w Trzebini rozpoczął się X Synod Prowincjalny Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Tegoroczny synod poświęcony jest pogłębionej refleksji nad życiem wspólnotowym. Oprócz tego poruszane są aktualnie ważne kwestie związane z życiem i działalnością polskich salwatorianów w kraju i na świecie.

{[description]}

Mszy Św. inaugurującej, która odbyła się w kaplicy trzebińskiego Centrum Formacji Duchowej, przewodniczył superior miejscowej wspólnoty ks. Michał Pastuszka. Kazanie wygłosił przełożony Fundacji Słowackiej ks. Jacek Malaga. Prowincjał ks. Piotr Filas uroczyście wręczył krzyże misyjne nowym rekolekcjonistom i misjonarzom ludowym.

„Synod prowincjalny jest organem wspomagającym dla prowincjalatu, odbywa się przynajmniej raz w roku zwołany przez prowincjała (Statuty Prowincjalne Polskiej Prowincji Salwatorianów). W trzydniowych obradach uczestniczą zarząd prowincjalny, superiorzy wspólnot zakonnych w Polsce oraz przełożeni fundacji i regionów, które obejmują czternaście krajów niemal całego globu (36 osób).

Ojcowie synodalni wysłuchali wykładu ks. prof. dra hab. Jacka Kicińskiego pt. „Wspólnota darem i zadaniem w kontekście posługi przełożonego”. Treści w nim zawarte stały się przedmiotem refleksji w grupach roboczych.

Gośćmi pierwszego dnia synodu byli duszpasterze Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań (ks. Damian Pankowiak, ks. Kazimierz Ryszkiewicz) i Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej (ks. Maciej Szeszko) oraz Salwatoriańskiego Referatu Misji i Rekolekcji Parafialnych (ks. Roman Hamny).

Obradom przewodniczył prowincjał ks. Piotr Filas.

/sn/