Studia Salvatoriana Polonica: Tom VI

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Studia Salvatoriana Polonica: Tom VI

„Chcielibyśmy obchodzić ten Rok Wiary w sposób godny i owocny. Potrzebna jest wzmożona refleksja na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa uczynić bardziej świadomym i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jakie ludzkość przeżywa obecnie”. Ta myśl papieża Benedykta XVI zawarta w liście apostolskim Porta fidei (nr 8) zainspirowała środowisko teologiczne związane z rocznikiem „Studia Salvatoriana Polonica” do twórczej odpowiedzi i podjęcia refleksji na temat wiary. Jej owocem stał się kolejny, szósty już tom tego salwatoriańskiego czasopisma naukowego.

{[description]}

Został on oficjalnie zaprezentowany podczas inauguracji roku akademickiego w WSD Salwatorianów w Bagnie, 11 października 2012 roku . W tym roku dzień ten miał nie tylko znaczenie lokalne dla naszej społeczności akademickiej, ale było równocześnie, zgodnie z zamiarem papieża, dniem rozpoczęcia Roku Wiary w całym Kościele. W ten sposób oddając w tym szczególnym dniu do rąk czytelników najnowszy numer „Studiów” wpisaliśmy się, wraz z podjętą tematyką numeru, w to ważne ogólnokościelne wydarzenie.

Dodatkowym źródłem radości towarzyszącym temu wydarzeniu stała się informacja otrzymana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wpisaniu naszego pisma, zaledwie po pięciu latach jego wydawania, do wykazu czasopism punktowanych. Stało się to możliwe po spełnieniu szeregu wymagań ministerstwa i stanowi wyraz uznania dla poziomu naszego pisma.

„Studia Salvatoriana Polonica” (T. 6-2012), poświęcone w zasadniczej części kwestiom wiary, zawierają też inne opracowania. W szczegółach zawartość treściowa prezentuje się następująco:
Ks. Bogdan Giemza SDS, Rok Wiary w perspektywie duszpasterskiej
Ks. Roman Słupek SDS, Sensotwórcza apologia wiary Benedykta XVI    
Ks. Bogdan Ferdek, Wzajemna relacja między lex orandi a lex credendi
Ks. Wiesław Wenz, Wiara istotną podstawą kanonicznej normy prawnej
Ks. Jan Górski, Kondycja duchowa świata chrześcijańskiego
Ks. Grzegorz Wita, Areopagi nowej ewangelizacji
Ks. Rafał Masarczyk SDS, Wiara w poglądach Marii Ossowskiej
S. Aleksandra Nadolska SMCB, Jubileusz 150-lecia obecności i posługi sióstr boromeuszek w Trzebnicy (1861-2011)
Kazimierz M. Pudło, Współtwórcy sukcesów dolnośląskich Obornik od połowy XIX do połowy XX wieku
Ks. Michał Piela SDS, Tożsamość salwatorianina w świetle publikacji o. Bonawentury Lüthena (1846–1911)
Ks. Dariusz Partyka SDS, Duszpasterska posługa biskupa Józefa Feliksa Gawliny na „nieludzkiej ziemi” (1941–1942)
Ks. Krzysztof Dorna SDS, Przyparafialne młodzieżowe grupy zainteresowań jako środek oddziaływań profilaktycznych przed sięganiem po substancje psychoaktywne
Ks. Jacek Kiciński CMF, Jesień życia – koniec czy początek…? Czas podsumowań i wypłynięcia na głębię życia    
Ks. Andrzej Szostek MIC, Wspomnienie o śp. Księdzu Tadeuszu Styczniu SDS, moim Mistrzu i Przyjacielu    

Tradycyjnie już całość numeru zamykają treści ukazujące codzienny rytm życia i aktywność naukową ludzi tworzących środowisko WSD w Bagnie. Są to recenzje, sprawozdania (z działalności naukowo-dydaktycznej w roku akademickim 2011/2012 oraz z sympozjum misyjnego, które odbyło się w Bagnie 23 kwietnia 2012), omówienia wybranych prac magisterskich oraz wybrana bibliografia salwatorianów za rok 2011.

Ks. Roman Słupek SDS

Najnowszy oraz poprzednie numery „Studia Salvatoriana Polonica” można nabyć kontaktując się z Redakcją:

Studia Salvatoriana Polonica
Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Bagno 86
PL 55-120 Oborniki Śl.
tel. +48 71 310 61 26; fax +48 71 310 61 10
e-mail: studia@sds.pl