SOP: Wierzę w Boga w Bagnie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

SOP: Wierzę w Boga w Bagnie

Rozpoczął się cykl jesiennych dni skupienia zaplanowanych i prowadzonych przez duszpasterzy Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań. Pierwszy z nich odbył się w dniach 16-18 listopada 2012 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie.

{[description]}

Młodzież zapraszana jest do pogłębionej refleksji nad wiarą w Boga, który Jest. Ma temu sprzyjać klimat spotkania, w czasie którego zaproponowano codzienną Eucharystię, medytację Słowa Bożego i dzielenie się nim, rozmowy z kapłanami oraz przygotowującymi się do kapłaństwa i życia zakonnego. Wartym podkreślenia jest również doświadczenie wspólnoty osób z różnych części kraju. Pierwszy dzień skupienia w Bagnie prowadził dyrektor salwatoriańskiej „powołaniówki” ks. Paweł Krężołek.
Ponadto rozpoczęto działania promujące działalność SOP. W ostatnim czasie, na samym Dolnym Śląsku, przeprowadzono blisko pięćdziesiąt godzin katechezy w szkołach gimnazjalnych i średnich (Ujeździec Wielki, Trzebnica, Bagno, Wrocław). W najbliższych dniach podobne akcje odbędą się na terenie Obornik Śląskich i Bielska-Białej, gdzie będzie miał miejsce kolejny weekendowy dzień skupienia (23-25 listopada). Prócz obecności w szkołach, duszpasterze ośrodka angażują się w głoszenie niedzielnych kazań powołaniowych, głównie w salwatoriańskich parafiach, oraz uczestniczą w spotkaniach z parafialnymi grupami ministranckimi.
Na stronie internetowej www.powolanie.info publikowane będą świadectwa uczestników i fotorelacje.