Inauguracja Rocznej Drogi Formacji dla kapłanów w Międzywodziu

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Inauguracja Rocznej Drogi Formacji dla kapłanów w Międzywodziu

Na nowo odkryć „arche”! 16 października 2023 roku rozpoczęła się pierwsza sesja Rocznej Drogi Formacji dla kapłanów i zakonników. Ta inicjatywa pod patronatem Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa prowadzona jest w salwatoriańskim Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu. Pierwsza, pięciodniowa sesja poświęcona została tożsamości kapłańskiej.
{[description]}

Mszy świętej na rozpoczęcie Rocznej Drogi Formacji przewodniczył ks. Tomasz Trzaskawka, wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłańskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej i konsultor Komisji KEP ds. Duchowieństwa. W homilii zachęcił do poszukiwania „arche”, początku, jakim dla Szawła, później św. Pawła, stało się spotkanie z Jezusem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, które miało miejsce pod Damaszkiem.

„To ‘arche’ przeinterpretowało to, co dotychczas działo się w życiu Szawła i na nowo ustawiło go na przyszłość, stało się dla niego pierwszym i najważniejszym punktem odniesienia”. Kaznodzieja zachęcił kapłanów – uczestników drogi formacji do wysiłku jako że „dotarcie do tego ‘arche’ wcale nie musi być rzeczą łatwą; może być rzeczą trudną, a nawet bardzo trudną, zwłaszcza gdy mamy za sobą bardzo długą i skomplikowaną historię życia. Ale – jak zauważył – przecież i Szaweł z Tarsu miał za sobą bardzo długą i skomplikowaną historię. Jednak okazało się możliwe nawiązanie do tego początku”.

„Potrzeba i wartość formacji stałej”

„Potrzeba i wartość formacji stałej” – to temat wykładu inauguracyjnego, który wygłosił również ks. Tomasz Trzaskawka. Przewodniczący sekcji stałej formacji kapłańskiej przy Komisji KEP ds. Duchowieństwa podzielił się refleksją na kanwie przygotowań i początków realizacji dokumentu „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”, obowiązującego od 1 października 2021 roku. Wśród punktów dokumentu, do których się odwołał, był i ten dotyczący okresu sabatycznego: Pomimo pilnych potrzeb duszpasterskich, czy raczej właśnie po to, by odpowiednio się o nie zatroszczyć’, prezbiterom przynależy właściwy odpoczynek (fizyczny, psychiczny i duchowy) – zarówno w skali roku, jak i tygodnia. Oprócz podejmowania zwyczajnych form odpoczynku wskazane jest, aby diecezje w Polsce opracowały kryteria i praktykę okresu sabatycznego. Nie stanowi on formy pomocy dla prezbiterów w sytuacjach kryzysowych, powrotu do życia świeckiego czy etapu odejścia od posługi. Nie jest też czasem zaangażowania w jakieś radykalne formy życia. Celem okresu sabatycznego staje się pogłębiona formacja, wymagająca zwolnienia prezbitera z bezpośredniej odpowiedzialności duszpasterskiej na okres, w który prezbiter się oddala. Czas ten może być krótszy lub dłuższy – w zależności od rzeczywistych potrzeb prezbitera i możliwości diecezji” (nr 386).

Pierwszy etap drogi: „Tożsamość kapłańska”

Wykłady i konwersatoria poświęcone istotnym elementom tożsamości ludzkiej osoby duchownej w dniach 16-17 października 2023 roku poprowadził Jacek Federowicz, psycholog, psychoterapeuta, współpracownik Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, kiedyś prowadzący również zajęcia w ramach Szkoły Wychowawców Seminaryjnych Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowanej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

W części wykładowej zajęć ks. Grzegorz Pomorski SDS, dyrektor Domu Formacji Kapłańskiej i Zakonnej w Międzywodziu, przedstawił najpierw dynamikę całej Rocznej Drogi Formacji oraz wygłosił konferencję: „Historia mojego życia w dziejach zbawienia” (18 października 2023). Uczestnicy biorą udział w warsztatach, prowadzonych przez ks. Grzegorza Pomorskiego SDS i Annę Łobodę.

Spotkanie, które nadaje życiu „nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”

Całe doświadczenie codziennej formacji spina modlitwa osobista (osobiste lectio i meditatio, oratio i contemplatio przed Najświętszym Sakramentem), wspólna Liturgia Godzin i Eucharystia.

Dynamizującym i integrującym elementem jest lectio divina fragmentów biblijnych zaczerpniętych z historii św. Pawła. W czasie pierwszej sesji Rocznej Drogi Formacji są to teksty nawiązujące do spotkania Szawła z Tarsu ze zmartwychwstałym Jezusem, które nadało jego życiu „nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (Benedykt XVI, Deus caritas est, 1): Dz 9, 1-31; Dz 22, 1-29; Dz 26, 1-32; Ga 1, 1-2.10-24. Wprowadzenia do modlitwy daje Piotr Szyrszeń SDS, duszpasterz DFKiZ w Międzywodziu.

Przypominamy, że w każdej pięciodniowej sesji formacyjnej (codzienne lectio divina, wykłady i warsztaty biblijne) oraz w dziewięciodniowych rekolekcjach lectio divina mogą wziąć udział również kapłani i zakonnicy spoza grupy stałych uczestników Rocznej Drogi Formacji, przeżywając je jako swoje doroczne rekolekcje kapłańskie. Zapraszamy!

Więcej informacji: www.drogaformacji.com

 

zob. https://www.drogaformacji.com/roczna-droga-formacji-sesja-paxdziernik2023