Duszpasterze apostolatów młodzieżowych pracowali nad nowymi formami spotkań

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Duszpasterze apostolatów młodzieżowych pracowali nad nowymi formami spotkań

W Zakopanem spotkali się duszpasterze Wolontariatu Misyjnego Salvator, Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań i TOTU - centrum młodzieżowe.
{[description]}
 
Spotkanie miało na celu wypracowanie nowych formuł spotkań dla młodzieży, wzmocnienie współpracy pomiędzy apostolatami i koordynację działań.
 
Każdy z naszych apostolatów młodzieżowych ma swoją specyfikę, wypracowane metody i style, różne grupy docelowe, ale wszyscy zauważamy potrzebę jeszcze większej współpracy pomiędzy apostolatami w tak szybko zmieniającym się świecie.
 
Na spotkaniu udało się skoordynować wspólne spotkania i nowe formy działalności, skierowane do studentów i osób, które przeszły już formację w RMS, WMS i SOP.
 
Spotkaniu przewodniczył konsultor ds. formacji i dyrektor WMS ks. Mirosław Stanek SDS. W spotkaniu uczestniczyli:
 
Ks. Kamil Leszczyński SDS, SOP
Ks. Konrad Nowak SDS, SOP
Ks. Wojtek Porada SDS, RMS
Ks. Karol Koszyl SDS, RMS
Ks. Łukasz Anioł SDS, WMS i pom. ekonoma prowincjalnego
Ks. Dominik Truchan SDS, WMS
Ks. Paweł Janowski SDS, WMS i apostolat medialny
Ks. Maciej Szeszko SDS, ToTu