CFD Kraków: Jak celebrować Misterium Eucharystii?

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

CFD Kraków: Jak celebrować Misterium Eucharystii?

Był rok 1965. Neoprezbiter Piero Marini przybył do Rzymu. Miał wtedy 23 lata. Rozpoczął studia z liturgiki i jednocześnie podjął zlecone mu obowiązki w kurii rzymskiej. I tak pozostał w Wiecznym Mieście po dzień dzisiejszy – minęło już 45 lat. Całe swoje życie kapłańskie i biskupie związany był z Liturgią i odnową Liturgii Papieskiej.

{[description]}

Jako pięcioletni kapłan podjął obowiązki w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zorganizował Urząd Ceremonii Papieskich. Od 1987 roku, przez 18 lat, aż do śmierci Jana Pawła II, był Mistrzem Papieskich Ceremonii Liturgicznych. Tę funkcję pełnił także przy Benedykcie XVI, do roku 2007. Od 2007 roku jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego ds. Kongresów Eucharystycznych.(CFD)

***

W pierwszy weekend marca, w salwatoriańskim CFD w Krakowie, abp Piero Marini głosił konferencje na temat: „Jak celebrować Misterium Eucharystii”. Oto tematy piątkowych i sobotnich konferencji:

1) Jak celebrować Misterium Chrystusa; 2) Początki reformy liturgicznej w świetle mojego doświadczenia; 3) Podstawy reformy liturgicznej; 4) Celebrować w przestrzeni: główne miejsca celebracji; 5) Elementy strukturalne celebracji: wejście, złożenie darów, Komunia; 6) Liturgia, piękno i świętość.

W niedzielę abp Marini podzielił się osobistym doświadczeniem spotkań ze Sługą Bożym Janem Pawłem II oraz odpowiadał na pytania uczestników, które przywieźli ze sobą bądź które zrodziły się w czasie spotkania. Mszę Świętą na zakończenie rekolekcji, sprawowaną w języku łacińskim, pod  przewodnictwem księdza abp. Marini, koncelebrowało około 50 kapłanów uczestniczących w sesji. Ogółem w spotkaniu udział wzięło 260 osób.

Na stronie internetowej krakowskiego CFD udostępniono teksty homilii wygłoszonych przez abp. Marini podczas sesji weekendowej, a także teksty innych nagrań.

GALERIA

 www.cfd.sds.pl