CFD Kraków: Dni Duchowości Biblijnej po raz ósmy

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

CFD Kraków: Dni Duchowości Biblijnej po raz ósmy

W dniach 10-13 listopada 2011 r. odbyły się w Centrum Formacji Duchowej VIII Dni Duchowości Biblijnej pod hasłem: „Twoje Słowo daje mi życie”. Prowadzącymi byli bibliści z Lublina i Warszawy: ks. Mirosław St. Wróbel z KUL JPII i ks. Waldemar Chrostowski z UKSW, oraz duszpasterze krakowskiego CFD: Krzysztof Wons SDS i Piotr Szyrszeń SDS.

{[description]}

Droga do spotkania z żywym Słowem
Czwartkowe popołudnie i wieczór przeżywany był pod hasłem „Lectio divina – droga do spotkania z żywym Słowem”. Hasło pierwszego dnia nawiązywało do słów Benedykta XVI z adhortacji apostolskiej Verbum Domini, gdzie papież – przywołując orędzie końcowe Synodu Biskupów z 2008 r. o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła – przypomniał, że lectio divina „może otworzyć przed wiernym skarb Słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym” (nr 87).

Pierwszą konferencję pt. „Lectio divina - droga do spotkania z żywym Słowem” wygłosił Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, autor wielu artykułów i publikacji poświęconych lectio divina. Bazując na cytowanym wyżej punkcie adhotacji o Słowie Bożym, opisującym drogę lectio divina, oraz na ewangelicznym obrazie spotkania Jezusa z Zacheuszem ukazał kolejne etapy lectio divina jako etapy powrotu do pełni życia.

Wieczorne wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym zaczerpniętym z Listu do Hebrajczyków (Hbr 4, 12-16) prowadził Piotr Szyrszeń SDS - duszpasterz CFD.

Słowo ożywia i zwycięża śmierć
W drugim dniu uczestnicy spotkali się z ks. dr. hab. Mirosławem St. Wróblem, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskigo Jana Pawła II. Biblista z Lublina, który od stycznia 2006 r. jest kierownikiem Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki, gościł w krakowskim CFD po raz pierwszy. Ks. M. Wróbel studiował wcześniej w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie (w 2003 r. jako pierwszy Polak w historii École Biblique w Jerozolimie uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych).

Piątkowe przedpołudnie poświęcone było refleksji nad witalnym wymiarem Słowa w duchowości żydowskiej i chrześcijańskiej. Biblista z Lublina podjął ten temat w trzech odsłonach. Bazując na perykopach biblijnych z Księgi Proroka Ezechiela oraz Ewangelii wg św. Jana ukazał go w perspektywie: żydowskiej: „Słowo, które pobudza do życia – Ez 37, 1-14”; chrześcijańskiej: „Słowo, które zwycięża śmierć – J 11, 32-45”; oraz egzystencjalnej: „Żyć w Słowie, aby nie umrzeć na wieki – J 15, 1-11”. Teksty konferencji, które miały charakter wprowadzenia do modlitwy Słowem Bożym, są dostępne na stronie internetowej krakowskiego Centrum Formacji Duchowej.

Życie albo śmierć…
Druga część Dni Duchowości Biblijnej, od piątkowego popołudnia do niedzielnego poranka, przeżywana była w pełnym milczenia klimacie pustyni i na osobistej medytacji Słowa. Tę część spotkania prowadził ks. prof. Waldemar Chrostowski – biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych książek, rekolekcjonista, animator formacyjnych grup biblijnych.

Ksiądz profesor Chrostowski wprowadził uczestników spotkania w lekturę, refleksję osobistą i modlitwę, w oparciu o Księgę Powtórzonego Prawa. Ukazał aktualność tej księgi, określanej jako „testament” Mojżesza, w którym patriarcha kształtuje Izrael – lud wyprowadzony przez Boga z niewoli i zmierzający ku Ziemi Obiecanej – do właściwego korzystania z daru wolności. Tym, którzy idą przez pustynię historii z pytaniem „jak przeżyć?” nieustannie przypomina perspektywę „jak żyć?”; współziomków koncentrujących się na ekonomicznej perspektywie życia ukierunkowuje na płaszczyznę miłości Boga i bliźniego, ortodoksji (prawdziwa wiara) i ortopraksji (prawdziwa moralność), zawartej w Dekalogu.

Biblista z UKSW w Warszawie po raz piąty gościł w krakowskim Centrum Formacji Duchowej. Wcześniej prowadził wykłady lub spotkania o charakterze biblijnym: wykłady w czasie III Dni Duchowości Biblijnej w 2006 r.; sesje formacyjne na temat Księgi Proroka Ozeasza (23-25 marca 2007), czterech Pieśni o Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi Proroka Izajasza (V DDB: 6-9 listopada 2008) oraz Księgi Tobiasza (1-3 października 2010).

--- --- ---

W czasie kolejnych Dni Duchowości Biblijnej (7-11 listopada 2012 r.), przypadających na 15-lecie działania Centrum Formacji Duchowej, podjęty zostanie temat „Duchowa wiosna Kościoła. Lectio divina do czterech Ewangelii”. Wśród zaproszonych wykładowców jest kard. Gianfranco Ravasi - biblista, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury oraz inne osoby, które wpisały się w podejmowane przez salwatorianów dzieło formacji: Innocenzo Gargano OSBCam, ks. Waldemar Chrostowski, Amedeo Cencini FdCC, Mieczysław Kożuch SJ, ks. Krzysztof Grzywocz i aktualni duszpasterze CFD na czele z Krzysztofem Wonsem SDS.

PSz

www.cfd.sds.pl