W odwiedzinach u Salwatorianów...

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

W odwiedzinach u Salwatorianów...

Jednym z elementów pracy duszpasterskiej Salwatorianów w Albanii jest praca z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza z liturgiczną służbą ołtarza, czyli ministrantami. W obu parafiach, na których posługują Salwatorianie (Bilaj i Koplik), jest ich ponad 50-ciu, co stanowi naszą dumę i wyróżnia nas spośród innych parafii.
{[description]}

Tak liczny i czynny udział stwarza możliwość głębszej formacji, rozkochania w liturgii, a zwłaszcza osobistego spotkania się z Bogiem, któremu służą w tak wyjątkowy sposób.
    Na początku września obecnego roku, trzech ministrantów z najdłuższym stażem (Marin, Klodian i Enriko), którzy odznaczali się nienaganną postawą i wzorową służbą, miało możliwość bliżej przyjrzeć się miejscom szczególnym dla Polskiej Prowincji Salwatorianów i wszystkich Polaków.
    W trakcie swojego pobytu odwiedzili takie miejsca jak Kraków, gdzie spotkali się z ks. Prowincjałem Józefem Figlem SDS, mieli możliwość zwiedzić Rynek, Wawel i pomodlić się przy grobie siostry Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W Wadowicach zwiedzali bazylikę i dom-muzeum Jana Pawła II, który jest otaczany wielkim szacunkiem przez wszystkich Albańczyków, niezależnie od wyznawanej wiary. Następnie udali się do Wrocławia. stolicy Dolnego Śląska oraz do Bagna, aby być obecnymi podczas ceremonii obłóczyn i ślubów zakonnych. Później na zaproszenie ks. Piotra Bozińskiego SDB udali się do Warszawy, aby zwiedzić stolicę naszego kraju. W drodze powrotnej pielgrzymowali do Częstochowy, aby pokłonić się Czarnej Madonnie i przedstawić Jej swoje prośby i podziękowania. Na koniec zawitali do Trzebini. W trakcie swojego pobytu spotkali się wielokrotnie z dobrym przyjęciem, czego dali wyraz w swoich rozmowach i podziękowaniach: „Dobremu Bogu dziękujemy za wspaniały czas, który mogli spędzić w Polsce.”


U Salwatorianów w Polsce Zobacz galerię