Pożegnanie: Śp. Ks. Piotr Niewiadomski SDS (1950 - 2021)

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Pożegnanie: Śp. Ks. Piotr Niewiadomski SDS (1950 - 2021)

Ks. Piotr Niewiadomski urodził się dnia 15 czerwca 1950 roku w Pleszewie. Sakrament chrztu świętego otrzymał dnia 16 lipca 1950 roku w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w rodzinnej miejscowości. Rok później, wraz z rodzicami, przeniósł się do Gorzowa Wielkopolskiego. Tam, w latach 1957-64 uczęszczał do szkoły podstawowej.
{[description]}

Od 1956 roku był ministrantem w parafii katedralnej w Gorzowie Wielkopolskim. W 1966 roku został lektorem i nadal działał w służbie liturgicznej katedry gorzowskiej. W tym czasie, za pośrednictwem ks. Antoniego Myśliwca SDS, poznał Salwatorianów.
W 1964 roku rozpoczął edukację w I liceum ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp. Po czterech latach zdał pomyślnie egzamin maturalny. Wówczas stanął przed wyborem drogi życiowej, lecz nie będąc w pełni zdecydowanym o pójściu za głosem powołania zakonnego, wybrał Studium Nauczycielskie. Od 1970 roku pracował jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej w Deszcznie. Utrzymywał nadal dobre kontakty z salwatorianami, którzy posługiwali wówczas w katedrze gorzowskiej. Po czterech latach pracy w charakterze pedagoga, zwyciężył w nim głos powołania zakonnego i kapłańskiego.
Odpowiadając na zaproszenie Zbawiciela, dnia 16 czerwca 1974 roku złożył podanie z prośbą o przyjęcie do nowicjatu salwatorianów. Dnia 26 sierpnia 1974 roku przybył do Bagna, gdzie po odprawieniu rekolekcji, rozpoczął formację. W dniu 8 września 1975 roku przyjął habit i złożył pierwszą profesję zakonną. Następnie, w latach 1975-81, studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Dnia 8 września 1979 roku związał się na całe życie z dziełem apostolskim Ojca Jordana poprzez śluby wieczyste. Święcenia diakonatu otrzymał dnia 16 kwietnia 1980 roku w Dobroszycach, poprzez posługę arcybiskupa Henryka Gulbinowicza. Rok 1981 był szczególnym dla salwatorianów, ponieważ obchodzono jubileusz 100-lecia założenia zgromadzenia. Z tej okazji rocznik ks. Piotra Niewiadomskiego miał otrzymać święcenia kapłańskie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 14 czerwca 1981 roku w Rzymie. Jednak plany te zniweczył zamach na Papieża. Ostatecznie wraz ze współbraćmi przyjął sakrament prezbiteratu dnia 8 czerwca 1981 roku w Trzebnicy, z rąk biskupa Tadeusza Rybaka.
Jego pierwszą placówką duszpasterską był dom zakonny w Widuchowej, gdzie od dnia 16 lipca 1981 roku pełnił obowiązki wikariusza w miejscowej parafii. Jednocześnie, zgodnie z zarządzeniem kapituły prowincjalnej, został zobowiązany do podjęcia studiów w szczecińskiej filii Zakładu Teologii Praktycznej ATK. W 1984 roku został mianowany konsultorem zarządu wspólnoty zakonnej w Widuchowej. Na przełomie 1984 i 1985 roku starał się o wyjazd do pracy duszpasterskiej w USA, jednak ostatecznie plany te nie zostały zrealizowane.
Kolejną placówką ks. Piotra była wspólnota zakonna w Węgorzewie dokąd został skierowany w 1985 roku. Tam podjął obowiązki wikariusza w diecezjalnej parafii pw. św. Brunona w Giżycku, w okresie od 1 lipca 1985 roku do 6 lipca 1987 roku, a następnie od 7 lipca 1987 roku do 30 czerwca 1988 roku w domu zakonnym w Węgorzewie. Na mocy decyzji przełożonych, dnia 30 czerwca 1988 roku ks. Piotr Niewiadomski został skierowany do Elbląga. Miał tam pełnić obowiązki wikariusza przy parafii pw. bł. Brata Alberta Chmielowskiego. Decyzja ta kilka dni później została anulowana, a ks. Piotr został skierowany do domu zakonnego w Dobroszycach, aby sprawować tam urząd wicesuperiora i obowiązki wikariusza przy parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej.
Po dwóch latach posługi został przeniesiony do Obornik Śląskich. Od 30 czerwca 1990 roku został superiorem tej wspólnoty zakonnej oraz wikariuszem miejscowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W następnym roku przełożeni powierzyli mu urząd proboszcza w parafii pw. św. Michała Archanioła we Wszemirowie. Urząd ten objął w dniu 10 lipca 1991 roku. Po siedmiu latach posługi duszpasterskiej oraz prac remontowych w obu świątyniach parafialnych rozpoczął starania o skierowanie do pracy duszpasterskiej w Czeskiej Prowincji Salwatorianów. Procedury rozpoczęte w 1998 roku przyniosły pozytywny efekt i dnia 6 maja 1999 roku ks. Piotr otrzymał zgodę na wyjazd do pracy duszpasterskiej w ramach Prowincji Czeskiej Salwatorianów.
Dnia 10 czerwca 1999 roku, został skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii pw. śś. Piotra i Pawła w Prostejovie. Po krótkim pobycie w tej wspólnocie, dnia 16 października 1999 roku, został przeniesiony do Javornika. Tam podjął urząd proboszcza miejscowej parafii oraz administrację parafii: Uhelna, Vlcice, Travna a Zalesi. W 2002 roku sprawował urząd wikariusza Prowincji Czeskiej Salwatorianów. Kolejne lata były okresem transformacji tej prowincji, która z powodu zbyt małej liczby współbraci zmieniała swój prawny status, aż do utworzenia Fundacji Czeskiej w ramach Prowincji Polskiej Salwatorianów w 2012 roku.
W związku z pogarszającym się stanem zdrowia ks. Piotra i przebytą operacją serca przełożeni, na mocy dekretu z dnia 10 lutego 2014 roku, zwolnili go z obowiązków proboszcza parafii pw. Najświętszej Trójcy w miejscowości Javornik (Travna i Uhelna) i powierzyli mu obowiązki pomocy duszpasterskiej w tejże parafii. Mimo ograniczeń spowodowanych stanem zdrowia, na mocy decyzji biskupa opolskiego z dnia 7 marca 2014 roku oraz prowincjała z dnia 12 marca tego roku, podjął dodatkowo obowiązki kapelana szpitala w leżącym po drugiej stronie granicy Paczkowie.
W 2015 roku ks. Piotr Niewiadomski świętował 40-lecie profesji zakonnej. Na mocy decyzji biskupa opolskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku, ks. Piotrowi przedłużono nominację na kapelana szpitala w Paczkowie. Dekretem prowincjała z dnia 13 października 2015 roku, został mianowany administratorem parafii pw. Niepokalanej Panny Maryi w miejscowości Travna i Zalesi.
Ks. Piotr Niewiadomski pozostanie w pamięci współbraci jako pogodny, życzliwy i pobożny salwatorianin. Jego nagłe pogorszenie się stanu zdrowia i śmierć zaskoczyła wielu. Zakończył swoją ziemską pielgrzymkę w szpitalu w Nysie dnia 9 marca 2021 roku. Zmarł w 71 roku życia, 46 roku życia zakonnego i 40 roku kapłaństwa. Pogrzeb odbył się dnia 17 marca w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie w rodzinnym grobowcu złożone zostało jego ciało.


Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS