Kapituła: REZOLUCJA

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Kapituła: REZOLUCJA

Salwatorianie zebrani na XXXIII Kapitule Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, uważnie wsłuchani w przesłanie XIX Kapituły Generalnej, wpatrzeni w naszego Mistrza Boskiego Zbawiciela, ufający w orędownictwo Matki Zbawiciela, Błogosławionej Marii od Apostołów i Świętych Patronów Towarzystwa oraz szczerze pragnący wiernie zrealizować charyzmat dany nam przez osobę Ojca Franciszka Marię od Krzyża Jordana, wyrażają gotowość pójścia do wszystkich ludzi, aby rozpalić w nich miłość do Boga i całego stworzenia.
{[description]}

Uznajemy się za ważną część międzynarodowej wspólnoty, postrzegamy ją jako wielką wartość i chcemy budować jedność w różnorodności kultur oraz narodowości.

Duch Święty obdarzył Kościół niepowtarzalnym i cennym darem poprzez osobę Czcigodnego Założyciela i charyzmat, który chciał zrealizować angażując ludzi różnych stanów. Pozostajemy otwarci na współpracę z Kongregacją Sióstr Boskiego Zbawiciela i Międzynarodową wspólnotą Boskiego Zbawiciela oraz wszystkimi osobami, które tym charyzmatem się zachwyciły i go przyjęły.

Skupiając uwagę na sprawach Towarzystwa nie zapominamy o problemach Kościoła Powszechnego i podkreślamy dramatyczną sytuację prześladowanych chrześcijan, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Zachęcamy wszystkich Współbraci do włączenia się w duchową i materialną pomoc Kościołowi, który codziennie przeżywa narodziny nowych męczenników.

Hasło „Po prostu wstań i idź” traktujemy jako mocny impuls do tego, aby codziennie odnawiać w sobie deklarację gotowości opuszczenia wszystkiego dla realizacji misji salwatoriańskiej.