Bohater katechezy 2019 roku archidiecezji katowickiej

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Bohater katechezy 2019 roku archidiecezji katowickiej

Kolejny już raz w archidiecezji katowickiej odbył się Plebiscyt na Bohatera Katechezy 2019 roku. Organizatorami Plebiscytu jest katolickie stowarzyszenie "Civitas Christiana”.
{[description]}

Swój głos na wybranego kandydata, spośród zgłoszonych dziesięciu, można było oddać do 31 maja 2019 r. I mimo, że to głosowanie to forma zabawy, już każdy ze zgłoszonych jest zwycięzcą- mówi Anna Meslin, organizatorka plebiscytu.

Zwycięzcą okazał się ks. Robert Uflant, salwatorianin, katecheta w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie. Zgromadził 6685 głosów.
Czym ks. Robert Uflant SDS zasłużył sobie na tytuł Bohatera Katechezy?
Włączył uczniów w projekt „Śladami Jana Pawła II”. Były wizyty w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie, ale też nakręcony przez młodych film „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, wystawa prac plastycznych, prezentacja multimedialna o papieżu z Polski.
Zainicjował współpracę uczniów z seniorami z Salvator Parku: wspólną lekturę książek, kolędowanie, a czasem zwykłą pomoc. Organizuje Maraton czytania Pisma Świętego, przedstawienia, wyjazdy do kina. Dwa razy samorząd wybierał go na rzecznika praw ucznia.

Drugie miejsce zajął ks. Rafał Kaca, katecheta w Zespole Szkół nr 2 im. ks. J. Tischnera w Żorach. Otrzymał 3897 głosów.
Trzecie miejsce na podium zdobyła Danuta Gospodarek, katechetka w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach. Oddano na nią 2526 głosów.
Rywalizacja o trzecie miejsce była zażarta do końca. Ksiądz Piotr Larysz, katecheta w Technikum nr 1 w Knurowie, ostatecznie dał się wyprzedzić o zaledwie 319 głosów.

O sylwetkach innych bohaterów możemy przeczytać na stronie:  
https://katowice.gosc.pl/doc/5610081.Jest-zwyciezca-plebiscytu-Bohater-Katechezy