Zaproszenie: Sesja o Ojcu Jordanie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zaproszenie: Sesja o Ojcu Jordanie

W styczniu 2015 roku miną cztery lata od ogłoszenia przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych „Dekretu o heroiczności cnót Franciszka Marii od Krzyża Jordana”. Członkowie Rodziny Salwatoriańskiej trwają w oczekiwaniu na finalizację procesu beatyfikacyjnego. W przededniu 133 rocznicy założenia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela pragną wspólnie zastanowić się nad obecnym etapem drogi do beatyfikacji i źródłami do poznawania duchowości salwatoriańskiej. Spotkanie będzie połączone z prezentacją najobszerniejszej biografii O. Franciszka Jordana napisanej w języku polskim na podstawie positio przez ks. prof. Michała Pielę i przygotowywanej obecnie do druku w Wydawnictwie „Salwator”.

{[description]}

Salwatorianie serdecznie zapraszają do udziału w sesji naukowej pod hasłem „Droga do beatyfikacji założyciela salwatorianów i salwatorianek”, która odbędzie się w murach Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie, w niedzielę 7 grudnia 2014 roku w godzinach od 14.00 do 19.00.

 PLAN SESJI

14.00 – otwarcie sesji - KS. REKTOR JERZY MADERA SDS
14.15 – 15.00 wykład: Znaczenie positio i dekretu o heroiczności cnót na drodze do beatyfikacji - O. DR HAB. SZCZEPAN PRAŚKIEWICZ OCD (Wadowice)
15.00 – 15.45 wykład: Źródła do poznawania duchowości Ojca Franciszka Jordana - KS. DR HAB. MICHAŁ PIELA SDS, PROF. PWT (Wrocław)
15.45 – 16.15 przerwa
16.15 – 16.45 wykład: Problem i nadzieja cudu potrzebnego do beatyfikacji Założyciela Salwatorianów - KS. MGR LIC. ADAM TENETA SDS (Rzym)
16.45-17.30 Dyskusja panelowa: Formy propagowania duchowości sługi Bożego O. Franciszka Jordana
uczestnicy dyskusji panelowej: - O. Szczepan Praśkiewicz – Konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie
- Ks. Michał Piela – Postulator Procesu Beatyfikacyjnego O. Franciszka Jordana (2000-2009)
- Ks. Adam Teneta – Pracownik Biura Postulacyjnego przy Generalacie TBZ w Rzymie
18.00 – Nabożeństwo
18.30 – Kolacja
Organizatorzy będą wdzięczni za zgłoszanie zamiaru przybycia: seminarium@sds.pl

www.wsd.salwatorianie.eu