Zaproszenie: Moje życie - przypadek czy powołanie?

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zaproszenie: Moje życie - przypadek czy powołanie?

Salwatorianie z Wyższego Seminarium Duchowengo w Bagnie zapraszają duszpasterzy, nauczycieli, wychowawców i młodzież na wykład gościnny, zatytułowany: "Moje życie - przypadek czy powołanie?", który poprowadzi ks. dr Marek Dziewiecki z Radomia. Spotkanie zaplanowano na wtorek, 12 marca br., na godzinę 19.15. Odbędzie się ono w auli seminarium. Wstęp jest wolny.

{[description]}

Żyjemy w świecie, w którym wiele osób zdaje się nie widzieć w swoim życiu sensu, czyniąc głównym motywem postępowania gromadzenie dóbr materialnych oraz szukanie nowych doświadczeń. Takie postrzeganie życia zdaje się być błędnym, ponieważ pomija to, co naprawdę ważne. Czy w pedagogice można mówić o tajemnicy powołania, które jest planem Stwórcy wobec człowieka? Kim jest człowiek we współczesnej antropologii? Jak ukazywać wychowankom cel rozwoju osobowego? Salwatorianie zapraszają do wspólnego szukania odpowiedzi.

Ks. dr Marek Dziewiecki jest kapłanem diecezji radomskiej i autorem wielu książek i artykułów m.in. na temat psychologii zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, a także z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Odznaczony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odbył studia z psychologii na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowcą psychologii i pedagogiki m.in. w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 1997 jest zaangażowany w działalność Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, a od 2003 pełni funkcję wicedyrektora Europejskiego Centrum Powołań. Jest równocześnie dyrektorem radomskiego telefonu zaufania „Linia Braterskich Serc”.

Wybrana bibliografia ks. dra Marka Dziewieckiego:

Pedagogika integralna, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2010

 Wychowanie do miłości, Nasza Przyszłość, Szczecinek 2010.

Bóg, człowiek i miłość, Wydawnictwo Nasza Przyszłość, Szczecinek 2010.

Osoba i wychowanie, Rubikon, Kraków 2003.

Jak pomagać młodzieży w rozwoju? Nasza Przyszłość, Szczecinek 2009.

Jak wygrać życie? Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2002.

Wychowanie w dobie ponowoczesności, Jedność, Kielce 2002.

Dojazd do WSD Salwatorianów w Bagnie:

Jadąc samochodem z Obornik Śląskich należy kierować się na Strupinę drogą nr 342. W wiosce Osolin skręcić w lewo zgodnie z ustawionym drogowskazem „Bagno 2 km”.

Jadąc od Wołowa i Brzegu Dolnego należy kierować się na Godzięcin i Strupinę. Kilometr za wioską Godzięcin, skręcić w prawo, w leśną asfaltową drogę, zgodnie z drogowskazem „Bagno 2 km”.

www.seminarium.sds.pl