Wszystkiego najlepszego – zaufania dziecięcego

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wszystkiego najlepszego – zaufania dziecięcego

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel”. Okazał się on niemowlęciem owiniętym w pieluszki i położonym w żłobie. Przedziwny nasz Wszechmogący Pan złożył się w ofierze dla naszego zbawienia, nie tylko na krzyżu, ale już w momencie wcielenia.
{[description]}

Któż zrozumie drogi Pana? Nikt, prócz Niego samego. I to nam wystarczy. Wystarczy, że On wie i że ja zaufam oraz uwierzę, że On ma plan, najlepszy plan dla mnie.
Salwatorianie życzą wszystkim zachwytu nad Bożym scenariuszem dla każdego z nas.