WSD: Salwatoriańskie Studio w Wieży

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

WSD: Salwatoriańskie Studio w Wieży

W dniu 11 października 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie zostało poświęcone Salwatoriańskie Studio w Wieży. Od lutego br. trwały przygotowania, planowanie i prace, przy czynnej pomocy ks. Piotra Ryby SDS ze studia Katolik, aby w miejscu starego radia, w wieży naszego seminarium, powstało studio nagrań.
{[description]}

Za cele studia uznano głoszenie Chrystusa i docieranie szczególnie do ludzi niewierzących, poprzez prace nad propagowaniem muzyki i „dobrych treści” - w tym twórców salwatoriańskich, a także innych projektów muzycznych i lektorskich, włączając się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Nasz Dobrodziej, dzięki któremu pomysł mógł być w ogóle zrealizowany, umożliwił zakup profesjonalnego sprzętu muzycznego do nagrywania oraz przystosowanie pomieszczenia w wieży, aby jak najlepiej spełniało swoją nową funkcję. Kolejny Dobrodziej, jeden z salwatorianów, przekazał komputer, który spełnia potrzeby nagrywania i obróbki audio na wysokim poziomie. Dzięki wielkiej pomocy Księdza Prowincjała, który pozwolił i dał inicjatywę temu dziełu, oraz wielu innym, m.in. księdzu Ekonomowi, pomagającemu w przeprowadzeniu potrzebnych zakupów i wykonaniu prac, przed przerwą wakacyjną studio zostało ukończone. Klerycy, którzy podjęli dzieło mają nadzieję, że umożliwi ono szerszy zasięg oddziaływania charyzmatu salwatoriańskiego, oraz pomoże już w formacji podstawowej zdobyć profesjonalne umiejętności do pracy w naszym zgromadzeniu, nie tylko w zakresie muzyki, ale również organizacji, promocji i współpracy pomiędzy apostolatami oraz promocji powołań. Chcąc czynnie uczestniczyć w działaniach apostolskich naszego zgromadzenia już w seminarium, studio będzie dla nich rzeczywistą pomocą, która da szerokie możliwości ich rozwoju. W ramach prac studia, od października rozpoczęły się już dwa projekty muzyczne - jednym z nich jest koncert improwizacji organowych w jednej z naszych salwatoriańskich parafii. Z biegiem czasu klerycy będą starali się właściwie doposażyć studio, aby zwiększyć możliwości i poziom nagrań.WSD: Salwatoriańskie Studio w Wieży Zobacz galerię