WSD: Parlamentarzyści i samorządowcy w seminarium

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

WSD: Parlamentarzyści i samorządowcy w seminarium

Dnia 12 stycznia 2013 roku w bagieńskiej wspólnocie seminaryjnej miało miejsce, tradycjnie już, spotkanie opłatwkowo - kolędowe z samorządowcami i parlamentarzystami ziemi dolnośląskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni posłowie Jacek Świat i Marek Łapiński, wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, wicewojewoda Ewa Mańkowska, starosta trzebnicki Robert Adach, a także burmistrzowie Obornik Śląskich, Żmigrodu, Wołowa, Brzegu Dolnego oraz Prusic, radni powiatu trzebnickiego i wołowskiego oraz radni gminy Oborniki Śląskie.

{[description]}

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15.00 uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prowincjał Piotr Filas SDS. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy zgromadzili się w Sali Dębowej Starego Zamku przy rozpalonym kominku, pięknie przyozdobionej choince i śpiewie kolęd. Słowa powitania i wprowadzenia w atmosferę spotkania skierował ks. Jerzy Madera SDS - rektor seminarium. Po odczytaniu Ewangelii opisującej narodziny Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata, przemówienia i życzenia skierowali zaproszeni goście. Wszyscy prelegenci dziękowali salwatorianom za zorganizowanie po raz kolejny takiego spotkania i możliwość wspólnego świętowania. Na zakończenie głos zabrał ksiądz prowincjał. Następnie poświęcił opłatki i rozpoczął się czas wzajemnego łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń przy śpiewie kolęd.Po życzeniach wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji w refektarzu zakonnym, gdzie można było skosztować potraw przygotowanych przez s. Anielę. Spotkanie przebiegało w atmosferze modlitwy oraz wielkiej życzliwości i wzajemnego szacunku.

www.seminarium.sds.pl