WSD: Inauguracja roku akademickiego

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

WSD: Inauguracja roku akademickiego

W dniu 11 października br. w WSD w Bagnie miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Biskup prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej.
{[description]}

Podczas Mszy św. kleryk Mario Lainez z Hondurasu złożył śluby wieczyste przyjęte przez ks. Piotra Filasa, prowincjała Salwatorianów w Polsce. Świadkami tego aktu byli m.in. tegoroczni jubilaci: ks. E. Wanat, ks. J. Bednarz, ks. T. Tabak, ks. P. Schora. Po uroczystym wyznaniu wiary, akademii inaugurującej i odśpiewaniu Gaude Mater Polonia, ks. Jerzy Madera SDS Rektor WSD dokonał otwarcia nowego roku akademickiego. W programie znalazło się też sprawozdanie za rok akademicki 2016/2017, które przedstawił ks. Tomasz Raćkos SDS Dyrektor studiów, immatrykulacja alumnów pierwszego roku i wykład inauguracyjny: „Prawdziwa laickość” państwa według Benedykta XVI wygłoszony przez panią prof. dr hab. Anielę Dylus z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zanim zabrzmiało uroczyste Gaudeamus igitur głos zabrali zaproszeni goście.
Podczas wieczornego nabożeństwa zostało poświęcone Salwatoriańskie Studio w Wieży. Jest to nowopowstałe studio nagrań, którego celem jest głoszenie Chrystusa i docieranie szczególnie do ludzi niewierzących, poprzez prace nad propagowaniem muzyki i „dobrych treści" - w tym twórców salwatoriańskich - a także innych projektów muzycznych i lektorskich, włączając się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Klerycy, którzy podjęli to dzieło, mają nadzieję, że umożliwi ono szerszy zasięg oddziaływania charyzmatu salwatoriańskiego, oraz pomoże już w formacji podstawowej zdobyć profe-sjonalne umiejętności do pracy w zgromadzeniu, nie tylko w zakresie muzyki, ale również organizacji, promocji i współpracy pomiędzy apostolatami oraz promocji powołań.


WSD: Inauguracja roku akademickiego Zobacz galerię