Wilkasy: Rafał Kalinowski w roli głównej

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Wilkasy: Rafał Kalinowski w roli głównej

Uroczystość odpustowa jest okazją do bardziej intensywnej refleksji nad swoją parafialną tożsamością i bliższego spotkania z postacią świętego patrona. Wspólnota parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Wilkasach świętowała w ostatnią niedzielę.

{[description]}

Punktem centralnym uroczystości była suma odpustowa, której przewodniczył prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas. W okolicznościowym kazaniu podkreślił on wartość patrona parafii, przybliżył postać św. Rafała Kalinowskiego i postawił go jako wzór na drodze wiary i kreowania życia wspólnoty. Na Eucharystii obecni byli kapłani z okolicznych parafii, salwatorianie z obu węgorzewskich wspólnot zakonnych oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Tegoroczny odpust miał szczególny wymiar. Odbył się bowiem w piękniejących w szybkim tempie murach nowego kościoła. Na progu uroczystej celebracji poświęcono świeżo zainstalowane organy.

Wzorową organizacją wydarzenia mogą pochwalić się miejscowi duszpasterze z proboszczem ks. Jackiem Szewczykiem, którego parafianie otoczyli serdeczną modlitwą.

/SN/

GALERIA