Ukraina: Wyjątkowe święto

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Ukraina: Wyjątkowe święto

8 września 1918 roku, 100 lat temu, odszedł do domu Ojca, sługa Boży Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan, który powiedział: "dzieła Boże dojrzewają tylko w cieniu Krzyża". Pod krzyżem, 16 września, w sanktuarium Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzozdowcach, spotkali się księża i siostry z dekanatu stryjskiego archidiecezji lwowskiej, salwatorianie z Ukrainy i Polski z księdzem prowincjałem Józefem Figlem SDS na czele, na obchodach odpustu parafialnego, któremu przewodniczył bp Edward Kawa.
{[description]}

Podczas uroczystej Eucharystii odbyło się poświęcenie nowego ołtarza, który jest darem dla parafii, a także wotum wdzięczności Panu Bogu za dar życia Ojca Franciszka Jordana.
Uroczysta liturgia zakończyła się ucałowaniem relikwii Świętego Krzyża, które znajdują się w świątyni w Brzozdowcach.
Tego samego dnia w Żydaczowie, w obecności lwowskiego bpa Edwarda Kawy, księdza prowincjała Józefa Figla SDS, konsultora prowincjalnego ks. Mirosława Stanka SDS oraz dziekana dekanatu Stryj w obowiązki proboszcza został wprowadzony ks. Stanisław Jarosiewicz SDS.
Żydaczów to druga parafia w diecezji lwowskiej, w której posługę rozpoczęli salwatorianie. Warto dodać, że jest to najstarsza parafia diecezji i ziemi lwowskiej.

Ks. Proboszcz z Brzozdowiec składa serdeczne podziękowania salwatoriańskim parafiom z Mikołowa i Trzebnicy oraz „Brzozdowianom” z Kamienia Pomorskiego za pomoc finansową, dzięki której powstał nowy ołtarz i ambona.


Ukraina: Wyjątkowe święto Zobacz galerię