Trzebinia: Z synodalnej auli

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Trzebinia: Z synodalnej auli

Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem superiora Fundacji Albańsko-Czarnogórskiej ks. Artana Seli SDS i z kazaniem superiora Regionu Australijskiego ks. Karola Kulczyckiego SDS rozpoczęła drugi dzień obrad IX Synodu Prowincjalnego Polskiej Prowincji Salwatorianów.

{[description]}

Synod odbywa się w domu rekolekcyjnym Centrum Formacji Duchowej w Trzebini. Uczestnicy podejmują wielopłaszczyznową refleksję nad problemem zarządzania dobrami materialnymi prowincji.

W czasie przedpołudniowych sesji plenarnych ojcowie synodalni zapoznali się z ideą Forum Współpracy Międzyzakonnej, zasadami jego funkcjonowania oraz możliwościami, które stwarza. Popołudniowe sesje koncentrowały się przede wszystkim wokół postulatów nadesłanych przez wspólnoty, propozycji zmian w wewnętrznym prawie prowincji i apostolatów, oraz projektu instrukcji dookreślającej procedury wyboru na urząd prowincjała. Ważnym elementem drugiej części dnia była praca w grupach roboczych.

Wieczorna sesja zawierała sprawozdania ekonoma WSD Salwatorianów w Bagnie ks. Aleksandra Jasinskiego oraz ekonoma prowincjalnego ks. Dariusza Partyki.

Spotkanie braterskie wieńczące dzień intensywnej pracy było okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń dla współbraci, których w codzienności dzielą czasami tysiące kilometrów.

/SN/

GALERIA (zdj. br. Dariusz Makowski)

relacja z pierwszego dnia synodu

homila przełożonego generalnego otwierająca synod