Trzebinia: Od słów do czynów

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Trzebinia: Od słów do czynów

Zakończył się IX Synod Polskiej Prowincji Salwatorianów, który odbywał się w Trzebini od 22 listopada br. Superiorzy powrócili do wspólnot ukierunkowani na konkretne cele, które trzeba realizować wspólnym wysiłkiem w codzienności dla wielopłaszczyznowego rozwoju i skuteczności posługiwania.

{[description]}

Pierwsza przedpołudniowa sesja plenarna rozpoczęła się od prezentacji wyników pracy grup roboczych ds. ekonomicznych i ds. formacji. Zarekomendowane przez nie postulaty, powstałe na bazie sugestii, które napłynęły z poszczególnych wspólnot, zostały w większości przyjęte przez całe synodalne gremium i zaproponowane do zrealizowania prowincjalatowi. Uczestnicy synodu mieli jednak świadomość, że dopiero zaangażowanie całej społeczności polskie prowincji przyniesie oczekiwane rezultaty.

Kolejno podjęto problematykę ściśle związaną z tematem przewodnim, który dotyczył w tym roku zarządzania dobrami materialnymi. Mówiono m.in. o właściwie sporządzonych testamentach i prawie związanym z dziedziczeniem, o formalnościach związanych z zatrudnianiem osób świeckich w parafiach i wspólnotach, ubezpieczeniach emerytalnych, zdrowotnych i na życie oraz o nowej wersji programu rozliczeniowego.

Ważnym elementem zamykającym obrady była przestrzeń dla wolnych wniosków, które stały się bazą do dyskusji na ważne tematy związane z codziennym funkcjonowaniem wspólnot i apostolatów.

Po podziękowaniach prowincjała skierowanych pod adresem uczestników, organizatorów i gospodarzy miejsca, IX Synod Prowincjalny uroczyście zamknął najstarszy uczestnik ks. Edward Wanat pracujący w Szkocji.

Uroczystej Eucharystii na zakończenie przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Bogusław Loska, a oryginalne kazanie wygłosił prowincjał ks. Piotr Filas.

X Synod Prowincjalny odbędzie się w listopadzie 2011 roku

/SN/

GALERIA (zdj. br. Dariusz Makowski)

relacja z pierwszego dnia synodu

relacja z drugiego dnia synodu

homila przełożonego generalnego otwierająca synod