Trzebinia: "Bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy"

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Trzebinia: "Bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy"

Dnia 22 listopada br. w Trzebini rozpoczął się IX Synod Prowincjalny Polskiej Prowincji Salwatorianów. Uczestnicy tegorocznego synodu pochylają się nad problemem zarządzania dobrami materialnymi. Oprócz tego poruszane są aktualnie ważne kwestie związane z życiem i działalnością polskich salwatorianów w kraju i na świecie.

{[description]}

 Mszy Św. inaugurującej, która odbyła się w kaplicy trzebińskiego Centrum Formacji Duchowej, przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. generał Andrzej Urbański z Rzymu. Na jej progu dokonał aktu poświęcenia nowych elementów wystroju wnętrza w postaci ściany ołtarzowej i stacji drogi krzyżowej.
„Synod prowincjalny jest organem wspomagającym dla prowincjalatu, odbywa się przynajmniej raz w roku zwołany przez prowincjała" (Statuty Prowincjalne Polskiej Prowincji Salwatorianów). W trzydniowych obradach uczestniczą zarząd prowincjalny, superiorzy wspólnot zakonnych w Polsce oraz przełożeni fundacji i regionów, które obejmują kilkanaście krajów niemal całego globu (35 osób). Honorowym uczestnikiem jest przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, które jest zgromadzeniem zakonnym o charakterze międzynarodowym.
 Pierwszy dzień obrad miał charakter formacyjny. Jego klimat tworzyły spotkania modlitewne, wykład ks. prof. dra hab. Czesława Parzyszka SAC pt. „Rola władzy we wspólnocie zakonnej na podstawie wskazań instrukcji Posługa władzy i posłuszeństwo” oraz spotkania w grupach roboczych, które były przestrzenią do refleksji i dyskusji nad rolą, predyspozycjami i kompetencjami przełożonych wspólnot zakonnych.
 Ponadto w ostatniej sesji plenarnej wzięli udział krajowy moderator Świeckich Salwatorianów p. Grzegorz Miśta i dyrektor wydawnictwa Salwator ks. Bartłomiej Król. Zapoznali oni uczestników synodu z działalnością powierzonych im apostolatów.
 Obradom przewodniczył prowincjał ks. Piotr Filas.
 Pierwszy dzień zakończyło nabożeństwo w intencji zmarłych i braterskie spotkanie.

/SN/


Homilia przełożonego generalnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela

GALERIA (zdj. br. Dariusz Makowski SDS)