Studia Salvatoriana Polonica: Najnowszy numer

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Studia Salvatoriana Polonica: Najnowszy numer

Już wkrótce (8 grudnia 2015 r.) zakończy się Salwatoriański Rok Misyjny. Niespełna dwa miesiące później (2 lutego 2016 r.) dobiegnie końca ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. Oba te wydarzenia stanowiły inspirację dla redakcji „Studia Salvatoriana Polonica” i dlatego najnowszy numer salwatoriańskiego pisma naukowego został poświęcony w głównej mierze tematowi: „Misyjny wymiar życia konsekrowanego”.
{[description]}

Zawiera on następujące artykuły:
-    ks. Kazimierz Wójtowicz CR, Czy życie konsekrowane jest „jakby sakramentem”?
-   ks. Jan Klinkowski, Św. Paweł wzorem dobrego Ewangelizatora
-    ks. Julian Bednarz SDS, Misje salwatoriańskie w Roku Misyjnym (2015)
-   ks. Grzegorz Jabłonka SDS, 70. rocznica męczeńskiej śmierci sióstr salwatorianek w Mikołowie
-    o. Michał Zioło OCSO, Trzy kolory
-    ks. Mirosław Stanek SDS, Wolontariat misyjny jako udział świeckich w charyzmacie zakonnym
-    ks. Roman Słupek SDS, Dialog międzyreligijny a głoszenie wyjątkowości objawieniowej i zbawczej Jezusa Chrystusa. Odpowiedź Jana Pawła II na posoborowe wyzwania
-    Barbara Łysik, Migracja polem misyjnym Kościoła w świetle dokumentu „Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych”
-    ks. Bogdan Giemza SDS, Ewangelizowanie kultury miejskiej. Teoria i praktyka
-    ks. Zygmunt Hajduk SDS, Aksjologiczny wymiar poznania
-   ks. Józef Fr. Tarnówka SDS, Pokój pomiędzy religiami – koncepcja Mikołaja z Kuzy
-  ks. Michał Piela SDS, Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego. W 50. rocznicę wystosowania „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim” (18 listopada 1965 r.)
-   Marta Mažáriová, Katechizacja w kontekście procesu ewangelizacyjnego. Głos ze Słowacji: pogląd biskupa Rudolfa Baláža (1940-2011)

Całość numeru zamykają recenzje, sprawozdania, streszczenia prac magisterskich oraz wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2014.

Dzieląc się radością z wydania kolejnego tomu pisma redakcja zaprasza jednocześnie do jego współtworzenia przez nadsyłanie artykułów, recenzji czy też sprawozdań. Z zawartością poszczególnych numerów, zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej, oraz ze streszczeniem artykułów można się zapoznać dzięki stronie internetowej: http://www.wsd.salwatorianie.eu/studia/studia-salvatoriana-polonica. Tam też dostępne są uwagi dla autorów pragnących publikować w „Studiach” oraz procedura recenzowania artykułów naukowych, której poddawane są publikowane w piśmie teksty. Między innymi dzięki poddaniu się tej procedurze znajduje się ono na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ks. Roman Słupek SDS

Najnowszy oraz poprzednie numery „Studia Salvatoriana Polonica” można nabyć kontaktując się z redakcją.

Studia Salvatoriana Polonica
Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Bagno 86
PL 55-120 Oborniki Śl.
tel. +48 71 310 61 26; fax +48 71 310 61 10
e-mail: studia@sds.pl