SOP: Międzynarodowe Warsztaty Powołaniowe

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

SOP: Międzynarodowe Warsztaty Powołaniowe

W dniach od 11 do 14 października 2016 r., w domu generalnym w Rzymie, odbyły się pierwsze Międzynarodowe Salwatoriańskie Warsztaty Powołaniowe. Spotkaniu towarzyszyło hasło: Aby wszyscy znali Zbawiciela.
{[description]}

Przybyło 20 delegatów z całego świata, z różnych prowincji, o różnych doświadczeniach, z różnymi inicjatywami, i z różnej rzeczywistości Kościoła - ale przyświecał wszystkim jeden cel JEZUS CHRYSTUS Zbawiciel świata. Polski referat powołaniowy reprezentował ks. Paweł Krężołek, dyrektor Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań z Polski, ks. Włodzimierz Szydłowski z Białorusi i ks. Grzegorz Skulski z Australii. Uczestnicy wysłuchali wykładów ks. Rafała Ziajki z Polski, ks. Generała Miltona Zonty z Włoch, a także ks. Richarda Mway Zeng z Anglii. Warsztaty były okazją do dzielenia się własnym doświadczeniem promocji powołań, szukaniu środków do współpracy na arenie międzynarodowej, a także wypracowaniu materiałów, które służyć będą współbraciom zajmującym się promocją powołań. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania będą odbywały się corocznie i pomogą nam skutecznie pracować z ludźmi młodymi.


SOP: Międzynarodowe Salwatoriańskie Warsztaty Powołaniowe Zobacz galerię