Seminarium Salwatorianów: Święcenia diakonatu

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Seminarium Salwatorianów: Święcenia diakonatu

W sobotę, 15 listopada, o godz. 12.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie bp Andrzej Siemieniewski udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom szóstego roku studiów. Liturgia miała bardzo uroczysty charakter. Po odczytaniu Ewangelii ks. prowincjał Piotr Filas przedstawił biskupowi kandydatów i wyraził prośbę o udzielenie im święceń diakonatu.

{[description]}

Po homilii akolici złożyli przyrzeczenia celibatu, modlitwy Liturgią Godzin oraz posłuszeństwa każdorazowemu ordynariuszowi i wyższemu przełożonemu. Następnie upadli na twarz, a cały zgromadzony w kaplicy lud wiernych modlił się za nich Litanią do Wszystkich Świętych. Po niej Biskup nałożył na każdego z kandydatów ręce i  odmówił modlitwę konsekracyjną.

Nowi diakoni zostali ubrani w dalmatyki, a biskup przekazał im Ewangelię, której sługami się stali przez święcenia. Nowymi diakonami zostali: Jacek Nowak z Elbląga i Adrian Żądło z Trzebini. Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście udali się na wspólne świętowanie, aby wyrazić ogromną radość z nowo wyświęconych diakonów. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz zakonnych, współbraci salwatorianów, a przede wszystkim najbliższej rodziny i przyjaciół diakonów.

www.seminarium.sds.pl