Salwatoriański Rok Misyjny 2015

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Salwatoriański Rok Misyjny 2015

Dnia 17 stycznia 1890 roku, w domu macierzystym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Rzymie, jego założyciel, Ojciec Franciszek Jordan żegnał się z pierwszymi salwatoriańskimi misjonarzami, którzy wyruszali głosić Ewangelię w Assam, w Indiach. Aby upamiętnić to wydarzenie, a także w celu ożywienia apostolskiego życia zakonnego, przełożony generalny Towarzystwa, ks. Milton Zonta, ogłosił „Salwatoriański Rok Misyjny”, który rozpoczął się w minioną sobotę, 17 stycznia i potrwa do 8 grudnia bieżącego roku.

{[description]}

W swoim liście ksiądz generał przedstawia historię początków misyjnej działalności zgromadzenia, obecnego dzisiaj na pięciu kontynentach, i zachęca współbraci do „ożywiania misyjnego ognia […] salwtoriańskiej tożsamości w Kościele i w świecie na poziomie osobistym i wspólnotowym”. Hasłem roku misyjnego, w którego obchody włączają się wszystkie trzy gałęzie Rodziny Salwatoriańskiej, są słowa: „Misja Zbawiciela jest naszą pasją”. Cały list, a także archiwalne zdjęcia z misji i inne materiały na temat wydarzenia dostępne są na międzynarodowej stronie internetowej salwatorianów: tutaj

www.sds.org/pl