RMS: Kurs dla animatorów

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

RMS: Kurs dla animatorów

W dniach 22-24 listopada 2013 r., w domu zakonnym salwatorianów w Krakowie przy ul. św. Jacka 16, odbył się kolejny kurs dla animatorów w ramach RMS-u i projektu „Młodzi Salwatorianie”. Tematem spotkania była „Relacja ja – drugi człowiek”. Był to czas bardzo intensywnej pracy i modlitwy. Animatorzy, którzy ukończyli kursy i stali się mocną ekipą wsparcia dla duszpasterzy RMS-u (Młodzi Salwatorianie), prowadzili samodzielnie zajęcia, warsztaty i wykłady dla młodszej grupy przygotowującej się do pracy animatorskiej.

{[description]}

Karol Golec przeprowadził spotkanie i wykłady o Piśmie Świętym pt. „Bestseller życia”. Michał Paździorek miał ćwiczenia i zajęcia na temat „Być liderem” na temat tego, jak prowadzić spotkania w grupach (różne metody) i jakie cechy powinien mieć lider (animator). Małgorzata Karpińska przeprowadziła szereg ćwiczeń dotyczących tego „jak integrować” grupę. Jakub Nietupski poprzez swoje zajęcia oraz dzielenie się w grupach pracy przybliżał młodszym kandydatom na animatorów temat: „Jak rozmawiać z Bogiem”. Alicja Szymczak uczyła na swoich wykładach i ćwiczeniach pt. „Jak pisać”, jak przygotować dobry konspekt pracy w grupach. Maciej Śliwa miał zajęcia na temat: „Jak skutecznie pisać”, a Piotr Gadowski „Jak skutecznie pytać”.

Gościem specjalnym listopadowego kursu dla animatorów był ks. Tomasz Niedziela SDS, który przeprowadził niezwykle interesujące wykłady pt. „Zagrożenia życia (wiecznego)” i towarzyszył młodzieży modlitwą, rozmową, sakramentem pojednania przez cały czas trwania kursu. Nad całością czuwali duszpasterze RMS-u, którzy uczestniczyli w zajęciach, przyglądając się wspaniałej pracy młodzieży. Prowadzili również spotkania organizacyjne dotyczące spotkań i kolejnego XXI Salwatoriańskiego Forum Młodych, a także sprawdzali zadania domowe, przeprowadzali testy z zadanych lektur dotyczących tematyki kursu oraz prowadzili spotkania podsumowujące całokształt listopadowego kursu dla animatorów.

Za zaangażowanie, wykonane prace, wspólny czas modlitwy i radości dziękują wszystkim Uczetnikom!!!

Duszpasterze RMS

www.rms.sds.pl