Rekolekcje z ojcem Franciszkiem od Krzyża Jordanem - Józef F. Tarnówka SDS

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Rekolekcje z ojcem Franciszkiem od Krzyża Jordanem - Józef F. Tarnówka SDS

W lutym 2021 r. ukazała się publikacja „Kładę Wam na sercu. Rekolekcje z ojcem Franciszkiem od Krzyża Jordanem” (Wydawnictwo Salwator, Kraków 2021). Książka to owoc kilku serii rekolekcji, które ks. Józef Tarnówka SDS prowadził dla salwatorianek i salwatorianów od 2018 do 2020 roku.
{[description]}

„Dojrzewały one wraz z kolejnym spotkaniem modlitewnym z ojcem Franciszkiem od Krzyża Jordanem. Skupienie i modlitwy uczestniczek i uczestników tych spotkań w różnych miejscach w kraju inspirowało do tego dojrzewania także prowadzącego” – zaznacza autor. Czytelnik znajdzie w książce również teksty wybranych homilii, które „pomogą wejść także w atmosferę wyznaczaną przez słowo Boże, które sprawiało, że każda seria rekolekcji była inna”.

Jednym z ulubionych powiedzeń o. Franciszka Marii od Krzyża, zwłaszcza w czasie konferencji głoszonych we wspólnocie domu macierzystego salwatorianów w Rzymie, było: „Chciałbym wam to położyć na sercu”. Te słowa, nazwane przez rekolekconistę i autora książki „frazą założycielską”, jako niosące istotną część salwatoriańskiej tożsamości, stanowią inspirację tytułu: „Chcemy słuchać szczególnie tych fragmentów, które pojawiają się wraz z frazą: kładę wam na sercu. Naliczyłem ich w spisanych stenogramach Przemówień aż 42. Ale nie wszystko, co leżało mu na sercu, jest oznaczone tą konkretną frazą językową. Na przykład nauka języków była jego oczkiem w głowie, jednak nie powiedział: kładę wam na sercu: uczcie się języków, ale powiedział: uczcie się Pisma Świętego! (…) mówi do nas z serca do serca. To, co leży na jego ojcowskim sercu, kładzie na sercu nam, swoim dzieciom”.

„Szczególnie dedykuję te zapiski wszystkim tym, którzy już spotkali na swojej drodze tego heroicznego sługę Bożego, który żył dla chwały Bożej i zbawienia wszystkich ludzi. Jego zbliżająca się beatyfikacja potęguje wiarę w jego wstawiennictwo u Boga. Wszystkim czytelnikom niech towarzyszy Duch Święty, który jest zawsze wzywany na początku każdego spotkania rekolekcyjnego, aby to On był prowadzącym do nawrócenia” – pisze autor publikacji, która ukazuje się w niespełna trzy miesiące przed zaplanowaną beatyfikacją założyciela wspólnot Rodziny Salwatoriańskiej.

„Wielkim walorem tych rozważań, - zauważa ks. Józef Figiel SDS, przełożony Prowincji Polskie Salwatorianów, we wstępie do publikacji -, jest usytuowanie ich na kanwie nauczania Biblii i Magisterium Kościoła. W ten sposób łatwo można dostrzec, że program formacyjny Założyciela oparty jest właśnie na tych dwóch podstawowych źródłach i z nich wypływa. To stąd biorą początek cnoty, którymi się kierował, a więc: ufność Opatrzności, ubóstwo, wierność Kościołowi, miłość wzajemna, dążenie do świętości, a których polecił przestrzegać w swoim testamencie, skierowanym do swych duchowych spadkobierców”.

Józef Tarnówka SDS jest autorem drugiego tłumaczenia „Dziennika duchowego” o. Franciszka M. od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek, na język polski. Ukazało się ono drukiem w 2008 roku, a jego podstawą było rok wcześniej na nowo opracowane niemieckie wydanie „Geistliches Tagebuch”. Dwukrotnie, razem z ks. Piotrem Szyrszeniem SDS, prowadził w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie sesje w ramach Szkoły Duchowości Ojca Jordana: „Dojrzewanie do decyzji życiowych” (5-7 grudnia 2014) i „Jak prowadzić życie duchowe?” (20-22 maja 2016).

Tłumacz „Dziennika duchowego” wyznaje, że właśnie wspomniana praca translatorska stanowiła przełom w jego relacji do o. Franciszka Jordana: „Nieoczekiwanie pomogło to nam, ojcu Jordanowi i mnie, znaleźć wspólny język. Właśnie tak się to dzieje, że to święci nas znajdują, a nie my świętych. Obcowanie świętych przecież nie tylko wyraża się tym, że każdy ma jakiegoś patrona i się do nich uciekamy, gdy nam potrzeba tego czy tamtego nam brakuje. Święci w niebie mają to, czego my jeszcze nie mamy. Tym czymś jest bezinteresowna, wydoskonalona miłość Boga i ludzi. Dlatego oni o wiele bardziej troszczą się o nas, niż my zabiegamy o ich względy i wstawiennictwo”. Życzymy drogim Czytelnikom takiego doświadczenia!

PSz

zob. https://www.cfd.sds.pl/?d=more,3882,218

Przygotowanie do beatyfikacji o. Jordana
[Centrum Formacji Duchowej - Kraków]:
zob. https://www.cfd.sds.pl/?d=spis,,218