Przyjęcie do postulatu

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Przyjęcie do postulatu

145 rocznicę święceń kapłańskich naszego błogosławionego Założyciela, o. Franciszka Marię od Krzyża Jordana, zostało przyjętych czterech kandydatów do postulatu: Piotr, Adam, Robert i Kacper.
{[description]}

Postulat salwatorianów odbywa się w Więciórce. Mistrzem postulatu jest ks. dr Dariusz Jasuba SDS. 

Dziękujemy Bogu za nowe powołania do zgromadzenia!