Pożegnanie: Śp. Ks. Ryszard Paszek SDS (1946-2016)

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Pożegnanie: Śp. Ks. Ryszard Paszek SDS (1946-2016)

Niemal przez cztery dekady dokładał wszelkich starań, aby młode pokolenia salwatorianów rozkochać w filozofii. Jego ważnym i skutecznym narzędziem dydaktycznym było poczucie humoru. W dniu 19 stycznia 2016 roku, w domu zakonnym w Koczurkach, zmarł salwatorianin ks. Ryszard Paszek. W latach 1979-2016 był on wykładowcą dyscyplin filozoficznych w WSD Salwatorianów w Bagnie.
{[description]}

Urodził się dnia 16 sierpnia 1946 roku w Mikołowie, w diecezji katowickiej. Ojciec był górnikiem, a mama zajmowała się gospodarstwem domowym. Mimo że mieszkał na terenie sąsiedniej parafii to regularnie uczestniczył we Mszach Świętych w mikołowskim kościele salwatorianów. W 1953 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Mikołowie i w tymże samym mieście kontynuował edukację w liceum ogólnokształcącym. W 1964 roku ukończył edukację egzaminem dojrzałości.

Już w X i XI klasie odczytał powołanie do życia zakonnego i kapłańskiego. Dlatego dnia 27 czerwca 1964 roku złożył podanie o przyjęcie do nowicjatu Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Do nowicjatu w Bagnie wstąpił, przyjmując imię zakonne Przemysław w dniu 4 sierpnia 1964 roku. Pierwszą profesję zakonną złożył w Bagnie 15 sierpnia 1965 roku. W tym samym roku rozpoczął studium filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Bagnie. Po ukończeniu drugiego roku seminarium kontynuował studia z zakresu dyscyplin teologicznych w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W dniu 15 sierpnia 1970 roku złożył w Bagnie wieczystą profesję zakonną na ręce prowincjała ks. Seweryna Kłaputa. Święcenia diakonatu przyjął w dniu 19 grudnia 1970 roku w Krakowie z rąk bpa Albina Małysiaka. Święcenia prezbiteratu otrzymał w dniu 19 czerwca 1971 roku w Krakowie z rąk bpa Albina Małysiaka.

Po święceniach kapłańskich został skierowany na swoją pierwszą placówkę duszpasterską do parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Pełnił tam obowiązki wikariusza oraz katechety. Po roku został przeniesiony do parafii p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach gdzie powierzono mu obowiązki wikariusza. Pragnąc rozwijać swoje zainteresowania naukowe, zwrócił się do władz zakonnych z prośbą o pozwolenie na rozpoczęcie studiów stacjonarnych z historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dnia 18 maja 1973 roku otrzymał pozytywną odpowiedź i zgodę Przełożonego Polskiej Prowincji na rozpoczęcie studiów. W latach 1973-1976 mieszkał i studiował w Lublinie.

Po ukończeniu studiów został przeniesiony do domu zakonnego w Międzywodziu. Podjął tam obowiązki wikariusza w parafii p.w. św. Piotra w Międzyzdrojach w latach 1976-1978. Po dwóch latach został skierowany do Nałęczowa, gdzie powierzono mu urząd wicesuperiora miejscowej wspólnoty oraz obowiązki katechety w lokalnych szkołach. Dnia 21 maja 1979 roku ks. Ryszard Paszek zwrócił się do władz zakonnych z prośbą o zwolnienie go z obowiązków duszpasterskich, aby mógł poświęcić się pracy naukowej. Przełożeni przychylili się do jego prośby i, na mocy dekretu z dnia 2 czerwca 1979 roku, skierowali go do Wszemirowa. Powierzono mu tam obowiązki wykładowcy dyscyplin filozoficznych w WSD w Bagnie, przygotowanie doktoratu oraz pomocy duszpasterskiej w miejscowej parafii. W latach 1981-1982 ks. Ryszard pełnił obowiązki wikariusza w parafii p.w. NMP Królowej Świata w Mikuszowicach Śląskich. Następnie został przeniesiony do domu zakonnego we Wrocławiu, gdzie kontynuował pracę naukową i dydaktyczną w WSD w Bagnie. W tym okresie podejmował także posługę rekolekcjonisty w domach zgromadzeń męskich i żeńskich w Polsce oraz Niemczech. Na mocy dekretu z dnia 3 czerwca 1987 roku przełożeni powierzyli ks. Ryszardowi urząd superiora wspólnoty wrocławskiej. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, do roku 1993, kiedy to powierzono mu urząd ekonoma wspólnoty zakonnej we Wrocławiu. W 1993 roku, w ramach swoich obowiązków wykładowcy w Bagnie, rozpoczął wykłady z teologii i filozofii dla Braci Juniorantów. Z dniem 1 lipca 1999 roku ks. Ryszard został przeniesiony do domu zakonnego w Bagnie 31. Kontynuował tam zajęcia dydaktyczne z filozofii w WSD oraz podjął obowiązki pomocy duszpasterskiej przy miejscowej parafii. W 2004 roku został przeniesiony do domu zakonnego w Trzebnicy. Podjął tam obowiązki kapelana Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Boromeuszek. W dniu 15 sierpnia 2015 roku obchodził jubileusz 50-lecia złożenia profesji zakonnej. Od 1 września 2015 roku przebywał w Koczurkach, gdzie pełnił obowiązki pomocy duszpasterskiej przy parafii p.w. Nawiedzenia NMP.

Ks. Ryszard Paszek odszedł do Pana w 69 roku życia, 45 roku kapłaństwa i 51 roku życia zakonnego. Jego pogrzeb odbył się dnia 22 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00 w kościele p.w. NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie. Został pochowany w grobowcu zakonnym na miejscowym cmentarzu.

Na podstawie opracowania ks. dra Ireneusza Kiełbasy SDS