Meksyk: Salwatoriańska formacja nauczycieli

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Meksyk: Salwatoriańska formacja nauczycieli

Przez trzy soboty nauczyciele - ze szkół powierzonych salwatorianom oraz z dwóch nowych, które mają zostać otwarte w tym roku - uczestniczyli w formacji pedagogicznej o mocnym zabarwieniu salwatoriańskim. Organizatorami dni formacyjnych byli nasi współbracia  w Campeche.

{[description]}

Pierwsze spotkanie formacyjne miało miejsce w liceum Fray Angélico. Dotyczyło ono właściwej postawy nauczyciela w XXI wieku, z aktualizacją wobec współczesnych zagrożeń. Poprowadził je wice dyrektor wspomnianego liceum prof. Ricardo Luis Noz Campos.

Kolejne spotkanie dotyczyło powołania nauczyciela i jego nauczania w duchu Magisterium Kościoła oraz wyzwań, przed jakimi staje nauczyciel katolicki. Podkreślono ogromną odpowiedzialność nauczyciela katolickiego, który traktuje uczniów w sposób personalny i integralny oraz musi być swego rodzaju mistrzem duchowym. Odwołano się do dokumentów Diego Leon Franco Ruiz’a. Spotkanie poprowadził wice dyrektor liceum „Instituto Mendoza” prof. Joaquín Chavez Miss.

Ostatnia konferencja i wykład zapoznawały z charyzmatem salwatorianów i ukazywały w jaki sposób dar Zakonodawcy i Zgromadzenia można realizować w pedagogice wychowania. Ta część należała do ks. Sebastiana Korczaka, dyrektora generalnego szkół salwatoriańkich w diecezji Campeche. Na podstawie imion zakonnych i chrzcielnych Ojca Założyciela, dokonał on analizy wymaganej postawy nauczyciela w duchu salwatoriańskim w Meksyku: Jan Chrzciciel Jordan (mamy być głosem profetycznym), Franciszek (zaufanie, bliskość z uczniami, gronem pedagogicznym oraz rodzinami, dawanie świadectwa skromności i jedności z ubogimi), Maria (prostota, troska o każdego ucznia i codzienne fiat dla życia), od Krzyża (każdy problem to wyzwanie, wierność ideałom, akceptacja cierpienia).

Na zakończenie wszyscy nauczyciele (w sumie ok. 150 osób) obejrzeli prezentację Rodziny Salwatoriańskiej i zostali zaproszeni, by coraz bardziej utożsamiać się ze Zgromadzeniem, które prowadzi kolegia katolickie w Campeche. Jest to kolejny już etap do przygotowania grupy kandydatów na przyszłych salwatorianów świeckich. Pomysł, którego inspiratorem był ks. Sebastian, znalazł ogromny oddźwięk wśród gron pedagogicznych następujących szkół:

• „Instytutu Mendoza” (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum oraz otwarte wkrótce przedszkole),
• Liceum „Fray Angélico”, 
• Instytutu Mendoza – Campus Champoton” (Szkola Podstawowa i Gimnazjum).