Krzywin: Montaż słowno-muzyczny o św. Janie Pawle II

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Krzywin: Montaż słowno-muzyczny o św. Janie Pawle II

W dniu 28 października 2018 r. w kościele parafialnym w Krzywinie został zaprezentowany montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Papieskiego i 40 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa".
{[description]}

Dzieci ze szkoły w Krzywinie przedstawiły niektóre wydarzenia z życia świętego Jana Pawła II oraz na podstawie tekstów świętego Papieża uświadomiły zebranym w kościele słuchaczom, jakie znaczenie ma czwarte przykazanie „Czcij ojca swego i matkę swoją”, a także co znaczy być ojcem dla wszystkich.


Krzywin: Montaż slowno-muzyczny Zobacz galerię