IX Międzynarodowy Plener Plastyczny w Trzebnicy

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

IX Międzynarodowy Plener Plastyczny w Trzebnicy

W dniach 19-28 sierpnia 2023 r. odbył się IX Międzynarodowy Plener Plastyczny Trzebnica 2023. Był to powrót wcześniejszych wydarzeń kultury po trzyletniej przerwie (2020-2022) spowodowanej pandemią koronawirusa.
{[description]}

W tegorocznym plenerze wzięło udział jedenastu Artystów z Polski i Ukrainy. Dla kilkorga z nich była to kolejna sposobność do spotkania i pracy twórczej w Trzebnicy, czworo uczestniczyło po raz pierwszy. Kilkoro Artystów z różnych powodów (problemy wizowe na Białorusi, choroba, podjęcie pracy czy stan błogosławiony i oczekiwanie na narodziny dziecka) nie mogło przybyć na plener. Ostatecznie udział wzięli: Emilia Domańska (Mosina k. Poznania), Solomiya Dorosh (Lwów), Stanisław Gnacek (Wrocław), Iryna Gresyk (Lwów), Anna Greszczyńska-Nowińska (Sopot), Anna Krzyżowska (Drawsko Pomorskie), Janusz Łozowski (Małkowice k. Wrocławia), Mariana Motyka (Lwów), Ewa Mroczek (Trzebnica), Krystyna Wantuch (Sopot) i Olena Zherebetska (Lwów). Należy dodać, że są to znani i uznani Twórcy. W większości mają bogaty dorobek artystyczny, są uczestnikami i organizatorami ważnych wydarzeń kulturalnych w Polsce i za granicą. Niektórzy  są także wykładowcami w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (S. Gnacek), Ukraińskiej Akademii Druku we Lwowie (S. Dorosh i O. Zherebetska) czy Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki (M. Motyka). Kuratorami pleneru od jego początku w 2012 r. są ks. Bogdan Giemza SDS i Janusz Łozowski. Uczestnicy pleneru byli zakwaterowani w domu pielgrzyma przy Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Plener był współorganizowany  przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, Urząd Gminy Trzebnica, Hotel Trzebnica, Dom zakonny Salwatorianów w Trzebnicy i Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy i parafia św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy. Wydarzenie objęli patronatem medialnym: „Gość Niedzielny”, Tygodnik „Niedziela”, Radio Rodzina z Wrocławia i Panorama Trzebnicka.

W trakcie pleneru Artyści mieli okazję zapoznać się z historią św. Jadwigi Śląskiej i urokami Trzebnicy oraz wybranych miejsc Dolnego Śląska. Odwiedzili m.in. Muzeum Klasztorne Sióstr Boromeuszek im s. Olimpii Konopki, Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie. Wzięli także udział w wieczorze autorskim Janusza Łozowskiego i Eucharystii związanej z jubileuszami ślubów zakonnych Sióstr Boromeuszek. Wrażenia z tych wydarzeń znalazły odbicie w niektórych pracach, które można było podziwiać podczas wernisaż plenerowego w ramach XV festynu parafialnego „Bartłomiejki” w niedzielę, 27 sierpnia. Wzorem minionych lat w okresie po plenerze są planowane wystawy w Galerii Trzebnickiej przy Urzędzie Gminy Trzebnica, w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy i Hotelu Trzebnica.

Plener po raz kolejny pokazał, że sztuka jest jedną z dróg prowadzących do poznania i umiłowania Boga oraz tworzenia relacji międzyludzkich. Droga piękna (via pulchritudinis) jest bowiem jedną z uprzywilejowanych dróg ewangelizacji i dialogu oraz spotkań międzyludzkich niezależnie od wyznania, narodowości. W ten sposób potwierdziły się też słowa Czesława Miłosza, który napisał:

Kiedy ludzie przestaną wierzyć, że jest zło i jest dobro,

Tylko piękno przywoła ich do siebie i ocali,

Żeby umieli powiedzieć: to prawdziwe, a to nieprawdziwe (Poznanie dobra i zła).

Dziękujemy ks. dr hab. Bogdanowi Giemzie SDS, prof. PWT za przesłane informacje i czynny udział w organizacji przedsięwzięcia.


IX Międzynarodowy Plener Plastyczny w Trzebnicy Zobacz galerię