Elbląg: Błogosławiony Franciszek Jordan w katedrze

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Elbląg: Błogosławiony Franciszek Jordan w katedrze

Tegoroczny wielkopostny dzień skupienia dla duchowieństwa pracującego w diecezji elbląskiej, poprowadzony przez salwatorianina ks. Szymona Kulę, był okazją, by przybliżyć zebranym postać naszego błogosławionego Założyciela.
{[description]}

W 139 rocznicę pierwszej profesji zakonnej ojca Franciszka Jordana i przekształcenia jego dzieła apostolskiego w zgromadzenie zakonne, zebrani w elbląskiej katedrze mieli okazję wysłuchać konferencji, w której przybliżono postać Jana Chrzciciela Jordana i jego drogę do świętości. Kaznodzieja przedstawiając życiorys błogosławionego Franciszka od Krzyża i jego dzieło apostolskie podkreślał, że od chwili beatyfikacji ojciec Jordan nie jest już tylko salwatorianów, bowiem świeci są dla Kościoła i jego misji. Starał się także naszkicować bogatą duchowość i charyzmat nowego błogosławionego, podkreślając cechy, które mogą inspirować wszystkich głoszących Ewangelię w kościele lokalnym, w którym od ponad 30 lat posługują duchowi synowie błogosławionego Franciszka od Krzyża. Podczas Mszy świętej, której przewodniczył biskup Wojciech Skibicki, w kazaniu o miłości nieprzyjaciół, ksiądz Szymon Kula SDS podkreślił, że Chrystus udoskonalił starotestamentalne przykazanie miłości, nadając mu charakter uniwersalny: miłować każdego. Ten uniwersalny charakter Chrystusowego polecenia przenikał do głębi błogosławionego Jordana, który pragnął zbawienia wszystkich, dlatego posyła swoich synów „ubique et omnibus” – wszędzie i do każdego, by głosić Słowo Boże wszelkiemu stworzeniu. Na koniec Eucharystii ksiądz biskup udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa relikwiami bł. Franciszka Jordana i zachęcił, by zapoznać się z przygotowanymi dla każdego ulotkami o nowym świętym.

SK


Elbląg: Błogosławiony Franciszek Jordan w katedrze Zobacz galerię