CFD Trzebinia: Szkoła Formatorek Zakonnych

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

CFD Trzebinia: Szkoła Formatorek Zakonnych

W poniedziałek, 4 listopada 2013 roku, w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini rozpoczęły się zajęcia siódmej już edycji dwuletniej Szkoły Formatorek Zakonnych, prowadzonej przez Polską Prowincję Salwatorianów w porozumieniu z Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Inauguracyjnej Mszy Świętej przewodniczył ks. Piotr Filas, prowincjał salwatorianów. Wykład inauguracyjny na temat „Od formacji osobistej do formacji wychowanek” wygłosił ks. dr Krzysztof Grzywocz z Uniwersytetu Opolskiego.

{[description]}

W ciągu dwóch lat w Szkole Formatorek odbędzie się 10 pięciodniowych sesji formacyjnych oraz dwie serie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina. Prowadzącymi zajęcia są formatorzy, specjaliści z zakresu teologii, pedagogiki, duchowości i psychologii z różnych ośrodków  naukowych i środowisk formacji seminaryjnej i zakonnej w Polsce i za granicą. W Szkole uczestniczy 89 sióstr -  przełożonych, mistrzyń postulatu, nowicjatu i junioratu, odpowiedzialnych za aspirat, animatorek i referentek powołaniowych oraz sióstr przygotowujących się do pracy w formacji. Uczestniczki Szkoły pochodzą z Polski i zagranicy – Czech, Litwy, Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Zaangażowanych w ramach zajęć będzie ponad 30 wykładowców i wychowawców oraz kierowników duchowych.

Program zajęć oparty jest na głównych tematach antropologicznych i teologicznych Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II „Vita Consecrata”. Szkoła stawia sobie za główny cel praktyczne przygotowanie sióstr do pracy wychowawczej w formacji podstawowej i ciągłej. Droga tego przygotowania będzie polegała na osobistej formacji uczestniczek Szkoły. Zgodnie ze wskazaniami „Vita Consecrata” proponowana formacja będzie miała charakter integralny, tak, aby docierała głęboko do wnętrza osoby i obejmowała całość jej istoty, wszystkie aspekty jej tożsamości (por. VC 65).

Zajęcia Szkoły będą przebiegały według przyjętej dynamiki formacji:
- formacja do dojrzałości ludzkiej: formacja osobista w dynamice grupowej i indywidualnej; warsztaty z komunikacji, psychodrama, bibliodrama, praca z obrazem i inne,
- formacja do modlitwy Słowem Bożym: zgłębianie Słowa Bożego przeżywane w ciągu dnia w dynamice lectio divina,
- formacja doktrynalna i pedagogiczna: wykłady i konwersatoria - pogłębienie refleksji nad zdobytą wiedzą w kontekście podejmowanej pracy wychowawczej.

www.cfdtrzebinia.sds.pl