CFD Trzebinia: Międzyzakonny juniorat

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

CFD Trzebinia: Międzyzakonny juniorat

Dnia 24 października 2013 r. w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini rozpoczęły się zajęcia trzeciego już roku Kursu Formacji Juniorackiej. Kurs trwa pięć lat i przeznaczony jest dla sióstr zakonnych po pierwszej profesji, które nie złożyły jeszcze profesji wieczystej. Siostry juniorystki uczestniczą w Kursie wraz ze swoimi mistrzyniami (obecnie grupa liczy 95 sióstr, w tym 19 mistrzyń – z Polski, Białorusi, Ukrainy i z Czech).

{[description]}

Roczny program formacyjny obejmuje cztery pięciodniowe sesje i rekolekcje lectio divina. Zajęcia podczas kolejnych sesji obejmują: drogę modlitwy lectio divina, wykłady z zakresu antropologii, teologii życia zakonnego i psychologii, pracę w grupach warsztatowych, rozmowy formacyjne i spotkanie podsumowujące z własną mistrzynią, możliwość korzystania z sakramentu pojednania; odrębny nurt zajęć przewidziany jest dla sióstr formatorek (praca w grupie, indywidualne rozmowy z wybranym formatorem, spotkania zespołu formatorów).

Inspiracją do zorganizowania w Trzebini międzyzakonnego junioratu były słowa z adhortacji „Vita consecrata”, w której bł. Jana Pawła II zachęcił instytuty życia konsekrowanego do wzajemnej współpracy, aby „pomagały sobie nawzajem, starając się zrozumieć zamysł Boży, ukryty w obecnych doświadczeniach historii” (nr 53). Częścią dzisiejszego doświadczenia zgromadzeń zakonnych w Polsce jest znaczny spadek liczby powołań, a co za tym idzie – trudności w samodzielnym organizowaniu całej formacji podstawowej dla kilku osób. W ramach zajęć organizowanych dla kilkunastu junioratów łatwiej jest zapewnić solidne wykłady z teologii, antropologii i psychologii, uczyć modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina, jak również organizować pracę w małych grupach, prowadzonych przez odpowiednio przygotowanych pedagogów i psychologów (obecnie grono stałych formatorów liczy 12 osób). Zainteresowanie udziałem w Kursie jest duże i na dzisiaj trzebińskie CFD salwatorianów nie jest w stanie przyjąć wszystkich zgłaszających się junioratów.

ks. Piotr Ślęczka SDS, dyrektor Kursu Formacji Juniorackiej

www.cfdtrzebinia.sds.pl