CFD Kraków: Tęsknota za Ojcem

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

CFD Kraków: Tęsknota za Ojcem

Zawsze, ale szczególnie dziś, gdy (...) wiele osób nie odczuwa tej wielkiej pociechy płynącej ze słowa „Ojciec”, ponieważ często lub zupełnie brak im doświadczenia ojca albo z winy ojców jest ono przyćmione, słowa modlitwy, której uczy Jezus Chrystus, i samo przebywanie z Nim, Synem Boga, który jedynie zna Ojca, stanowi uprzywilejowaną, najlepszą, jedyną drogę do głębokiej relacji Ojcem...

{[description]}

W ostatni weekend listopada, od piątku 26 listopada do niedzieli 28 listopada, w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym, odbyła się sesja formacyjna w oparciu o słowa modlitwy „Ojcze nasz”. Spotkanie prowadził Krzysztof Wons SDS - dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości. W sesji wzięło udział 238 osób.

W klimacie pustyni, medytacji i modlitwy serca uczestnicy byli prowadzeni do zgłębiania i zażyłego spotkania ze Słowem „Ojcze nasz”, aby pogłębić swoją więź z Ojcem i odkryć w sobie duszę dziecka. W rozważaniach przewijał się temat tęsknoty Boga za swymi dziećmi oraz tęsknoty człowieka za Ojcem, który jest w niebie, i Jego bliskością – tęsknoty przeżywanej pośród codziennego głodu, wśród uwikłania w grzech i doświadczeń kuszenia. Przypomniano z mocą, że drogą do Boga Ojca jest Jego Syn. Zawsze, ale szczególnie dziś, gdy – jak podkreślił Benedykt XVI w książce „Jezus z Nazaretu” – wiele osób nie odczuwa tej wielkiej pociechy płynącej ze słowa „Ojciec”, ponieważ często lub zupełnie brak im doświadczenia ojca albo z winy ojców jest ono przyćmione, słowa modlitwy, której uczy Jezus Chrystus, i samo przebywanie z Nim, Synem Boga, który jedynie zna Ojca, stanowi uprzywilejowaną, najlepszą, jedyną drogę do głębokiej relacji Ojcem.

Od piątkowego wieczoru do niedzielnego poranka, co jest tradycją w krakowskim domu rekolekcyjnym, przybyłe na spotkanie osoby trwały w pełnym milczeniu zgłębiając osobiście słowa modlitwy „Ojcze nasz” korzystając z konferencji ks. Krzysztofa Wonsa, które stanowiły wprowadzenie do modlitwy. Udostępnione uczestnikom sesji punkta i pytania pomocne w refleksji nad Modlitwą Pańską, przygotowane przez prowadzącego spotkanie doświadczonego formatora, są zamieszczone na stronie internetowej krakowskiego ośrodka formacyjnego: www.cfd.sds.pl. Uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty (w posługę sakramentalną włączało się oprócz duszpasterzy Centrum trzech innych salwatorianów) i z indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

Spotkanie odbyło się na progu Adwentu. Rekolektanci mieli też okazję włączenia się w całonocne czuwanie w milczeniu przed Najświętszym Sakramentem. Adorując Chrystusa w Eucharystii łączyli się z całym Kościołem, który tej nocy, zachęcony przez papieża Benedykta XVI, modlił się do Boga w intencji rodzącego się życia.

-------------------------------------------------

Szkoła Modlitwy Słowem Bożym to inicjatywa organizowana od początku istnienia Centrum Formacji Duchowej (od 1997 r.). Jest propozycją dla wszystkich, którzy pragną praktykować modlitwę Słowem Bożym na co dzień. Sesje są przeżywane w klimacie pustyni, ciszy i medytacji, a uczestnicy mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i z indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym. Przedłużeniem formacji w Szkole Modlitwy Słowem Bożym są pięciodniowe rekolekcje Słowem Bożym „Budować na skale” (CFD - Trzebinia), ośmiodniowe rekolekcje lectio divina lub ćwiczenia ignacjańskie, przeżywane w pełnym milczeniu i z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.


W 2011roku, w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym, zaplanowanych jest pięć spotkań z tego cyklu, prowadzonych przez duszpasterzy CFD:

• „Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?” (21-23 stycznia 2011) – prowadzi: Ryszard Stankiewicz SDS.

• „Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego” (15-17 kwietnia 2011) – prowadzi: Krzysztof Wons SDS.

• „Oto wszystko czynię nowe. Paschalna droga ze Zmartwychwstałym” (27-29 maja 2011) – prowadzi: Joachim Stencel SDS.

• „Na głębinach Słowa. Życie duchowe i czasy ostateczne. Lectio divina do zapowiedzi Paruzji (Mt 24-25)” (25-27 listopada 2011) - prowadzi: Krzysztof Wons SDS.

• „Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą? Droga z Janem Chrzcicielem” (2-4 grudnia 2011) - prowadzi: Piotr Szyrszeń SDS.

PSz