Bilaj, Albania: Wzrastanie w wierze

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Bilaj, Albania: Wzrastanie w wierze

Wiedząc, jak ważny w życiu człowieka jest okres dorastania, kiedy kształtują się postawy,hierarchia wartości i zdrowa relacja z Panem Bogiem, salwatroiańscy opiekunowie młodzieży z Bilaj zaproponowali nastolatkom comiesięczne spotkania formacyjne. Celem spotkań jest pogłębiona refleksja nad wiarą. Mają one być dopełnieniem cotygodniowych katechez. Tematyka katechez w parafii skupia się zazwyczaj wokół zagadnień związanych z sakramentami, gdyż ich uczestnicy przygotowują się na nich do przyjęcia Chrztu, Komunii św. bądź bierzmowania.

{[description]}

Spotkania formacyjne zostały natomiast tak pomyślane, aby wiadomości z katechez młodzież mogła użyć w praktyce. Wspólne dyskusje, zajęcia warsztatowe i refleksje mają pomóc nastolatkom w ugruntowaniu, a następnie ubogaceniu ich żywej relacji z Jezusem Chrystusem.

Pierwsze spotkanie prowadzone przez siostrę Laurę Schiaroli SM z Tirany bogate było w elementy tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży. Siostra, która w stolicy Albanii zajmuje się duszpasterstwem młodzieży i prężnie działającym skautingiem katolickim, w atrakcyjny sposób przedstawiła nastolatkom tematykę spotkania w Rio. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z treścią kazania wygłoszonego przez papieża Franciszka do młodzieży. Wynikiem zajęć była świadomość tego, że każdy wierzący jest odpowiedzialny za swoją wiarę oraz to, że powołany jest do bycia misjonarzem. Młodzież zrozumiała, że każdego dnia mają okazję do dawania świadectwa swej wiary, a w swoich środowiskach przykładu życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi. W spotkaniu, które zakończyło się wspólną Eucharystią, brała udział nastoletnia młodzież z Bilaj i z Murqiny.