Bielsko Biała: Z Ojcem Jordanem przez życie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Bielsko Biała: Z Ojcem Jordanem przez życie

8 września dla wszystkich Salwatorianów na całym świecie jest dniem szczególnym, gdyż wspominamy narodziny dla nieba naszego Założyciela Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Data 8 września 2018 rok była tym szczególniejsza, że to 100. rocznica śmierci naszego Czcigodnego Ojca.
{[description]}

Dlatego Salwatorianie pracujący przy parafii NMP Królowej Polski, a także Salwatorianie Świeccy, punktualnie o 20.02, w godzinie śmierci Założyciela, zgromadzili się na czuwaniu modlitewnym, które poprowadził superior wspólnoty ks. Paweł Krężołek. Dziękowali Bogu za osobę tak wielkiego człowieka, który do końca ukochał Jezusa Chrystusa i powołał Salwatorianów – by poszli do świata i o tej wielkiej miłości Boga do człowieka opowiedzieli innym. Centralne uroczystości w parafii wspólnota przeżywała tydzień później, 16 września, kiedy z kapituły generalnej wrócił emerytowany generał Salwatorianów ks. Andrzej Urbański. W kazaniu ukazał wyjątkowość życia Ojca Jordana, a także zachęcił duchowych synów i tych, wśród których posługują, do ofiarnego kontynuowania jego dzieła. Bogu niech będą dzięki. Bądźmy dobrymi Salwatorianami!


Bielsko Biała: z Ojcem Jordanem Zobacz galerię