Bielsko Biała: Dzień otwarty w Hospicjum św. Kamila

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Bielsko Biała: Dzień otwarty w Hospicjum św. Kamila

Domowe Hospicjum św. Kamila mające swoją siedzibę w salwatoriańskim kościele pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej w przyszłym roku będzie obchodzić 30-lecie swojej działalności. Od powstania kierowane jest przez lek. med. Annę Byrczek, która obecnie skupia wokół swojej inicjatywy grupę liczącą ok. 80 osób, składającą się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, kapłanów i wolontariuszy przygotowanych do opieki domowej chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej.
{[description]}

Zespół ten przychodzi z pomocą medyczną, wspierając chorych i ich rodziny na terenie Bielska-Białej i jego okolic. W okresie swojej działalności otoczył opieką ponad 5000 pacjentów.
„Hospicjum św. Kamila jest darem i charyzmatem Ducha Świętego dla naszego kościoła diecezjalnego. Jest owocem dojrzałości chrześcijańskiej. Ta wyciągnięta pomocna dłoń jest przedłużeniem serca wypełnionego miłością "– ocenił na początku działalności hospicjum – ks. bp Tadeusz Rakoczy.
24 października br. zespół hospicyjny zorganizował Dzień Otwarty Hospicjum św. Kamila, w celu zachęcenia innych do podzielenia się swoim sercem i czasem dla najbardziej potrzebujących oraz do poinformowania zainteresowanych o posłudze w hospicjum. W programie przewidziano dyżury wolontariuszy hospicjum, którzy w godzinach rannych, w salce obok kancelarii parafialnej kościoła NMP Królowej Polski, udzielali chętnym informacji o działalności Hospicjum św. Kamila - o tym jak uzyskać pomoc lub jak zostać wolontariuszem hospicyjnym. W godzinach popołudniowych można było wysłuchać prelekcji pt. „Ciężko chory w domu – jak można pomóc w opiece?”, wygłoszonej przez doktor Annę Byrczek. Zebranym wolontariuszom, chętnym podjąć się opieki hospicyjnej, kierująca Hospicjum św. Kamila, opowiedziała jakie należy podjąć czynności, gdy pacjent w okresie termalnym choroby onkologicznej zostaje wypisany ze szpitala i dalsze jego leczenie i opieka nad nim odbywa się w domu.
Omówiła sytuację rodziny chorego terminalnie, jej zmianę funkcjonowania związaną z brakiem poczucia bezpieczeństwa, dezintegracją, występującym niepokojem, lękiem, zmianą hierarchii wartości i realizowanych celów, zmianą ról poszczególnych członków rodziny, nowymi obowiązkami, zmianą wzajemnych relacji między członkami rodziny, zmianą sytuacji finansowej uwarunkowanej zakupami lekarstw i czasami zmniejszeniem dochodów, zmniejszeniem czasu wolnego na wypoczynek, na sen, na kontakty z innymi spoza rodziny. Zwróciła uwagę na potrzebę odreagowania stresu związanego z aktualnie trudną sytuacją i zmęczeniem członków rodziny.
Często rodzina ma opory przed przyjęciem pomocy. Warto wtedy przekonywać ją o uzyskaniu większego poczucia bezpieczeństwa - kontynuowała prelegentka -dzięki informacji o tym, jak pielęgnować chorego, o stosowanych lekach, o dalszym przebiegu choroby, o możliwości wystąpienia u chorego niespodziewanych objawów i sposobie reagowania na nie, o pomocy w zaakceptowaniu cierpienia chorego i o nieuchronnym zbliżaniu się śmierci, o przygotowaniu do żałoby i udzieleniu pomocy sakramentalnej. W dalszym ciągu prelegentka nakreśliła plan współpracy wolontariusza z rodziną, a więc wzajemne poznanie się, uzgodnienie potrzeb, możliwości otoczenia chorego, ustalenie harmonogramu godzinowego pracy wolontariuszy, podanie informacji o sposobie kontaktowania się z lekarzem, pielęgniarką, kapelanem, wolontariuszami hospicyjnymi.
Omówiła też praktyczną realizację planu współpracy wolontariuszy z rodziną poprzez ustalenie dogodnego terminu pierwszej wizyty, rozpoznania potrzeb, oczekiwań, ustalenie, kto opiekuje się chorym i podejmuje wiążące decyzje, tzn. podaje lekarstwa, ma upoważnienia dostępu do dokumentacji i informacji o stanie zdrowia chorego, ocenę jego dolegliwości i potrzeb bazy lokalowej, sprzętowej, ilości osób zaangażowanych w opiekę nad chorym i ich wzajemne relacje.
Podsumowując swoje wypowiedzi pani doktor wyszczególniła w czym może pomóc Hospicjum św. Kamila i wymieniła: w opiece medycznej, pielęgnacji chorego przez pielęgniarki i udzielaniu pomocy wolontariuszy „niemedycznych”, udzielaniu pomocy psychologicznej i duchowej w czasie opieki i po śmierci chorego, w edukacji chorego i rodziny, może wesprzeć środkami opatrunkowymi, wyposażyć nieodpłatnie podopiecznych w potrzebny sprzęt. Kończąc swój wykład prelegentka podała do wiadomości telefon do Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej: 33 811 03 67 oraz adres elektroniczny: zarzadkamilbb@vp.pl

Końcowym akcentem Otwartego Dnia Hospicjum św. Kamila był modlitewny wieczór uwielbienia z adoracją Pana Jezusa obecnego w wystawionym Najświętszym Sakramencie, z udziałem muzycznego zespołu „Projekt Fausystem”. Zespół pod kierownictwem Piotra Mireckiego stworzył atmosferę bliskości Boga i bezpośredniego kierowania do Niego swoich myśli, pragnień i próśb. Każdy na swój sposób: stojąc, klęcząc, wnosząc do góry ręce, śpiewając tak jak potrafił, wielbił Boga. To modlitewne spotkanie przy przyciemnionych światłach, pełne wzruszeń i emocji, zakończyło się błogosławieństwem Przenajświętszym Sakramentem, niesionym do wszystkich miejsc w kościele przez ks. Pawła Krężołka SDS i udzielonym uczestniczącym w modlitwie. Po Mszach Świętych była również okazja do wsparcia działalności charytatywnej Hospicjum św. Kamila.

Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy