Albania: Rodzinne świętowanie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Albania: Rodzinne świętowanie

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela to patronalne święto Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Rodzina salwatoriańska z terenów Albanii wspólnie świętuje ważne dla zgromadzenia wydarzenia. Salwatorianie, siostry salwatorianki i świeccy salwatorianie spotkali się 11 października w miejscowości Rragam. Malowniczo położona górska wioska stała się centrum salwatoriańskiego świata.
{[description]}

Wszystkich połączyła wspólna idea, poczucie przynależności do rodziny salwatoriańskiej i radość świętowania. Program obchodów 100-nej rocznicy śmierci Ojca Jordana został przygotowany w Albanii tak, by o charyzmacie czcigodnego Ojca usłyszało jak najwięcej osób. Ostatnie spotkanie rodziny salwatoriańskiej było realizacją wcześniej przygotowanego programu. Uroczystość rozpoczęła się zawiązaniem wspólnoty i serdecznym przywitaniem ze strony superiora salwatorianów w Albanii ks. Artana Seli SDS. Następnie siostra Mimoza Jaku SDS wygłosiła konferencję na temat życia, zapału misyjnego i charyzmatycznej osobowości o. Franciszka Jordana. Następnie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. W trakcie modlitwy pieśni przeplatane były cichą adoracją i rozważaniem tekstów z dziennika duchowego Ojca Założyciela. Eucharystia pod przewodnictwem ks. Artana Seli SDS była szczytem duchowych obchodów uroczystości ku czci Matki Zbawiciela. Na zakończenie dnia wszyscy mieli okazję spotkać się na agapie, gdzie integracji, wspólnym rozmowom i dzieleniu nie było końca.


Albania: Rodzinne świętowanie Zobacz galerię