Albania: Na szczycie Karmelu

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Albania: Na szczycie Karmelu

Poniedziałkowe święto niepodległości Albanii było okazją do spotkania się młodych osób zrzeszonych w grupach parafialnych prowadzonych przez salwatorianów w Kopliku i Bilaj. Dzień skupienia młodzieży salwatroaińskiej miał miejsce na górze, gdzie znajduje się jedyny w Albanii klasztor sióstr karmelitanek, nieopodal wsi Nenshat.

{[description]}

W spotkaniu wzięło udział prawie 50 osób, reprezentujących wszystkie miejscowości pozostające pod duszpasterską opieką salwatorianów pracujących w Albanii. Grupa z Bilaj, w drodze do karmelu, odwiedziła katedrę w mieście Lezha, aby pokłonić się św. Mikołajowi ze względu na zbliżające się Jego święto. Zwiedzając kościół katedralny młodzież została ciepło przyjęta przez biskupa, który z pasją budował szopkę bożonarodzeniową.

Wszyscy uczestnicy dnia skupienia spotkali się u podnóża góry i rozpoczęli wspólną wędrówkę na szczyt karmelu. Po dotarciu na miejsce, miłe przywitanie zgotował wszystkim ojciec kapelan, który wygłosił także konferencję wprowadzającą w tematykę dnia. Starał się pomóc młodym ludziom odkryć ich prawdziwą tożsamość duchową i prawdę o nich samych jako dzieciach Bożych. Zwrócił uwagę na to, że jedynie na takim fundamencie można budować swoje adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa.

Po konferencji przyszedł czas osobistej modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Młodzi sami zaangażowali się w moderowanie przebiegu modlitwy i sami czytali przygotowane rozważania i teksty medytacji. Po adoracji i gdy już wszyscy pojednali się z Bogiem w sakramencie pokuty, udano się do przyklasztornego kościoła, gdzie sprawowano Mszę Świętą w duchu dziękczynienia za dar wspólnoty i wzrostu w wierze, nadziei i miłości.

Razem z młodzieżą w modlitwę włączyły się również siostry karmelitanki. Towarzyszyły uczestnikom spotkania podczas Mszy Świętej, jak również na spotkaniu w radości. Ten ostatni punkt programu okazał się najciekawszym dla młodych ludzi, gdyż mogli w sposób swobodny i bez skrepowania porozmawiać z karmelitańskimi mniszkami. Radości, pytań i zachwytów nie było końca. Czytelne i zachwycające świadectwo sióstr dało każdemu z obecnych wiele do myślenia.


GALERIA

www.misje.sds.pl