Artykuły 2011

Brasław: Wprowadzenie do modlitwy różańcowej
W dniach 21-23 października, w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Eucharystek w Brasławiu na Białorusi odbyła się sesja formacyjna pt. „Wprowadzenie do modlitwy różańcowej” zorganizowana przez Salwatorianów we współpracy z Siostrami Eucharystkami.
Campeche. Meksyk: Tydzień Matki Zbawiciela
Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela O. Franciszek Jordan, zapoczątkowane przez siebie działa apostolskie, zawierzał Matce Zbawiciela wierząc, że Jej opieka zapewni im właściwy rozwój. W dniach od 9 do 15 października 2011 roku, młoda jeszcze Fundacja Meksykańska, przeżywała Tydzień Matki Zbawiciela.
WMS: Z radością na spotkanie człowieka
„Z niewolnika nie ma pracownika” - mówi znane porzekadło. I faktycznie mniejszą życzliwością pałamy do czegoś, co „musimy” zrobić. Łatwiej o motywację, zapał i wytrwałość w tym, co robimy z potrzeby serca. Nie z przymusu, lecz miłości. Nie dla zysku, lecz dla poczucia spełnienia. „Bo mnie stać, jako człowieka, żeby dać coś z siebie bezinteresownie”.
WMS: Wszystkimi sposobami głosić Zbawiciela...
Studiując tegoroczne orędzie papieża Benedykta na przeżywany właśnie Tydzień Misyjny, dowiadujemy się na nowo, że „przez współodpowiedzialne uczestnictwo w misji Kościoła, chrześcijanin staje się budowniczym jedności, pokoju i solidarności [...] i współdziała w realizacji zbawczego planu Boga dla całej ludzkości”.
CFD Kraków: Papieskie błogosławieństwo dla Szkoły Wychowawców
Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa dziełu Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Poinformował o tym arcybiskup Angelo Becciu, substytut Sekretariatu Stanu, w liście z dnia 11 października 2011 r., przesłanym na ręce ks. Krzysztofa Wonsa SDS, dyrektora Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.
Albania: Mała kaplica o wielkim znaczeniu
Salwatorianie północnej placówki misyjnej w Albanii zamieszkują dom w Jubicy od ponad trzech lat. Został on wybudowany przez salwatorianów świeckich z Włoch jako centrum parafialne im. ks. Pankracego Pfeiffera SDS. Na początku miały się tam znajdować jedynie pomieszczenia edukacyjne, ale przy odrobinie dobrej woli wybudowano również część mieszkalną dla księży. Po wielu miesiącach pracy i przy wsparciu dobrodziejów wybudowano kaplicę...
WM „Salvator”: W służbie misji "Ad gentes"
Ojcowie Soboru Watykańskiego II przypominają nam prawdy od zawsze i na zawsze aktualne: „Kościół jest misyjny ze swej natury (AG, 2)”. „Kościół jest dla ewangelizacji. Taka jest łaska i właściwe jego powołanie (por. EN,14)”. „A tymczasem po dwóch tysiącach lat istnieją nadal ludy, które nie znają Chrystusa i nie usłyszały jeszcze orędzia zbawienia (Benedykt XVI, Orędzie na światowy Dzień Misyjny...
Ponice: Dlaczego warto rozmawiać z Bogiem?
Pod hasłem „Dlaczego warto rozmawiać z Bogiem?”, w sobotę, 22 października, odbył się dzień skupienia dla młodzieży z Rabki i Ponic, prowadzony przez duszpasterzy Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej (RMS). W pierwszym tego typu spotkaniu w salwatoriańskiej parafii Matki Bożej Królowej Polski, uczestniczyło trzynaście osób. Poniżej zamieszczamy relacje uczestników, którzy podzielili się swoimi wrażeniami.
WSD Bagno: „Studia Salvatoriana Polonica”
Dnia 11 października 2011 roku podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie zaprezentowany został nowy numer naukowego czasopisma wydawanego przez grono wykładowców seminarium – „Studia Salvatoriana Polonica” (T. 5-2011).
WM "Salvator": By młodości nadać głębszy sens
Gdy myślimy nad zaangażowaniem w misyjne dzieło Kościoła lub mamy w nim jakikolwiek udział, łatwo dochodzimy do wniosku, że dając, sami otrzymujemy. Nie tylko doświadczamy radości, o której mówił Jezus. Nadto mamy świadomość udziału w wielkim wydarzeniu „troski o zbawienie dusz”, prawdziwe stają się dla nas wtedy słowa św. Pawła: „Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana”. Z tego wynika zdrowa satysfakcja i zadowolenie.
Strona 7 z 30

Archiwum aktualności

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010