Węgry Galgahévíz – odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Węgry Galgahévíz – odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W sobotę 10 lipca br., w parafii św. Mikołaja w Galgahévíz na Węgrzech odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci śp. Heleny Kmieć, dla której ta parafia była jej pierwszą placówką misyjną.
{[description]}

W uroczystościach tych, oprócz wolontariuszy Wolontariatu Misyjnego Salvator, którzy w tym roku prowadzili swoją tygodniową misję w Galgahévíz, obecni byli również wolontariusze, którzy przybyli do Göd, opiekun WMS ks. Mirosław Stanek SDS, a także były proboszcz Galgahévíz i superior węgierskiej wspólnoty ks. Krzysztof Miklusiak SDS. Na wspominanych uroczystościach swoją obecnością zaszczyciła zebranych p. Katarzyna Ratajczak-Sowa, kierownik wydziału polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie.
Odsłonięcie tablicy miało miejsce bezpośrednio po wieczornej mszy św., która była sprawowana w intencji tragicznie zmarłej Helenki. Podczas liturgii wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję bliżej poznać postać Helenki dzięki prezentacji mutimedialnej, która została przygotowana przez Fanni Szabó, wieloletnią uczestniczkę półkolonii, która osobiście spotkała Helenkę. Po zakończeniu liturgii wszyscy obecni przeszli w procesji do ogrodu kościelnego, gdzie na jednej ze ścian świątyni została umieszczona wspominana  tablica pamiątkowa. Podczas odsłonięcia tablicy głos zabrał przewodniczący rady parafialnej, dr László Péli, który w swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność w imieniu parafii za posługę salwatorianów w tej miejscowości, dzięki czemu wolontariusze WMS mogli od 2011 roku nieprzerwalnie organizować półkolonie dla dzieci i młodzieży. Następnie głos zabrała  p. Katarzyna Ratajczak-Sowa z Ambasady RP w Budapeszcie, która w imieniu Ambasadora RP oraz swoim własnym wyraziła radość z tak żywej pamięci o Helence, która jest wzorem dla wielu młodych ludzi na całym świecie. Następnie głos zabrał ks. Krzysztof, który wszystkim uczestnikom przybliżył okoliczności współpracy parafii z Wolontariatem, w ramach którego Helenka rozpoczęła tutaj swoją misyjną przygodę. Na zakończenie wystąpił pan Zsolt Mészáros, przedstawiciel rodziców dzieci i młodzieży, biorących udział w półkoloniach organizowanych przez WMS. Podkreślił m. in. bardzo pozytywny wpływ wspomnianych półkolonii na młode pokolenie z miejscowości.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości wolontariusze wraz z młodzieżą i zaproszonymi gośćmi dzielili się swoimi wspomnieniami z dotychczasowych programów organizowanych przez WMS w Galgahévíz.


Węgry Galgahévíz – odsłonięcie tablicy pamiątkowej Zobacz galerię