Warszawa: Jest za co dziękować Bogu!

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Warszawa: Jest za co dziękować Bogu!

W sobotę 9.02.2019 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej „Sztabu” Duszpasterstwa akademickiego i postakademickiego STUDENT+, podsumowujące naszą działalność w I semestrze roku akademickiego 2018/2019.
{[description]}

Spotkanie rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, w której dziękowaliśmy Bogu za każdą osobę, którą przyprowadził do naszej wspólnoty, każde spotkanie, wydarzenie i wszelkie łaski, którymi nas obdarzył, a także prosiliśmy o Jego prowadzenie w czasie naszego spotkania i całego kolejnego semestru. W trakcie spotkania podsumowaliśmy naszą działalność, omówiliśmy wyniki ankiety podsumowującej I semestr, którą anonimowo wypełniali członkowie naszej wspólnoty, a także zaplanowaliśmy nasze działania w kolejnych miesiącach.
Podstawową naszą działalnością były spotkania czwartkowe, w ramach których:
- w pierwszy czwartek miesiąca rozważaliśmy fragmenty Pisma Świętego na spotkaniach biblijnych z cyklu „Wyjdź na spotkanie...”,
- w drugi czwartek miesiąca modliliśmy się na Adoracjach w ramach cyklu spotkań modlitewnych „Nasza droga do świętości”,
- w trzeci czwartek miesiąca spotykaliśmy się na spotkaniach tematycznych z cyklu „Effatha”,
- w czwarty czwartek miesiąca spotykaliśmy się na wspólnotowych Eucharystiach, które były poprzedzone komentarzem w ramach cyklu „Katolicka gimnastyka modlitewna, czyli postawy i gesty w liturgii”.
Wyniki ankiet wskazały, że najciekawszym spotkaniem w tym semestrze było spotkanie tematyczne „Oczyma wyobraźni”, w trakcie którego mieliśmy możliwość porozmawiania z osobami niewidomymi.
Na sobotnim spotkaniu sztabu każda grupa podsumowała swoją pracę, przeanalizowała opinie z ankiet, w celu zastanowienia się, co można poprawić, by nasze działania jeszcze bardziej odpowiadały na potrzeby członków naszej wspólnoty. Każda grupa przemyślała również, jakie cele chce osiągnąć w najbliższym semestrze i jak poprowadzić dalsze spotkania.
W tym roku akademickim, w ramach naszego duszpasterstwa, zaczęły działać dwie nowe grupy - medialna i diakonia duchowa. Dzięki grupie medialnej powstała m.in.  nowa strona internetowa naszej wspólnoty, a nasze duszpasterstwo i wydarzenia były lepiej wypromowane zarówno na portalach społecznościowych, jak i w formie plakatów. Diakonia duchowa natomiast dba o modlitwę za całe nasze duszpasterstwo. Dzięki ich zaangażowaniu codziennie przynajmniej jedna osoba ze wspólnoty odmawia różaniec za duszpasterstwo, w ramach Sztafety Eucharystii codziennie jedna osoba uczestniczy we Mszy Świętej, a raz w tygodniu na naszym profilu na Facebooku pojawiają się rozważania z cyklu „Myśli życiem i czasem pisane”. Dodatkowo w ramach dbania o modlitwę za duszpasterstwo na każdy miesiąc ustalona jest główna intencja wspólnotowa.
W tym semestrze jako wspólnota zorganizowaliśmy również:
- pielgrzymkę „Rowerem do Niepokalanej”, na którą zaprosiliśmy wszystkich chętnych z innych duszpasterstw i parafii,
- Adwentową Dobę Skupienia „Na tropie Jezusa z Nazaretu”,
- Wigilię Duszpasterstwa STUDENT+,
- sylwestrowy rekolekcyjno-wypoczynkowy wyjazd do Polanicy-Zdrój.
Włączyliśmy się również w akcje charytatywne. W ramach akcji Szlachetna Paczka wsparliśmy p. Józefę oraz stworzyliśmy świąteczną paczkę dla Marianki i jej mamy z naszej parafii.
Duży nacisk kładliśmy także na integrację naszego duszpasterstwa i wspólne spędzanie czasu - np. na wycieczkach rowerowych, wspólnym graniu w kręgle czy jedzeniu kolacji po Mszy roratniej.
W trakcie sobotniego spotkania sztabu nie tylko podsumowaliśmy I semestr tego roku akademickiego, ale zaplanowaliśmy kolejne wspólnotowe wydarzenia. Już nie możemy się ich doczekać!
Jeśli chcesz do nas dołączyć, to zapraszamy w każdy czwartek o 20.00. Jak do nas dotrzeć znajdziesz na www.studentplus.pl
#WARTO

STUDENT+: Justyna Wlaźnik


Warszawa: Jest za co dziękować Zobacz galerię