Trzebinia: W czym mogę pomóc?

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Trzebinia: W czym mogę pomóc?

W dniach 18-20 lutego 2018 roku w Trzebini odbywał się XI Synod Prowincjalny Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Przez trzy dni przełożeni salwatoriańskich wspólnot prowincji polskiej z piętnastu krajów podjęli szczegółową refleksję nad zagadnieniami dotyczącymi posługi superiora.

{[description]}

Poruszone zostały m.in. następujące tematy: komunikacja wewnątrzwspólnotowa, animowanie życia wspólnoty, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, podejście do członków wymagających szczególnej troski (starsi i chorzy), reagowanie w sytuacjach nadużyć wobec nieletnich i innych niestosownych relacji oraz w stosunku do członków doświadczających uzależnień.
Wykłady specjalistów, praca w grupach roboczych i dyskusje na plenum miały zaowocować wspólnymi wnioskami i praktycznymi wskazówkami, które pomogą przełożonym na efektywniejsze pełnienie służby dla wspólnoty na co dzień.